Czy urządzenie LipiFlow jest skuteczniejsze niż inne metody leczenia zespołu suchego oka?

Kluczowe informacje

• Urządzenie LipiFlow działa podobnie do innych powszechnie stosowanych metod leczenia zespołu suchego oka (ZSO) w odniesieniu do objawów podmiotowych i przedmiotowych, ale dane naukowe są bardzo niepewne.

• Stosowanie LipiFlow nie powodowało żadnych działań niepożądanych.

Czym jest zespół suchego oka?

Zespół suchego oka (ZSO) jest powszechnym schorzeniem spowodowanym występowaniem niektórych czynników ryzyka, w tym: wiekiem pacjenta, płcią, rasą, zaburzeniami równowagi hormonalnej, używaniem urządzeń cyfrowych i dysfunkcją gruczołów Meiboma. Dysfunkcja gruczołów Meiboma jest główną przyczyną ZSO. Gruczoły Meiboma w powiekach, gdy funkcjonują prawidłowo, produkują wydzielinę, która promuje stabilizację filmu łzowego. Gdy gruczoły Meiboma nie funkcjonują prawidłowo z powodu zatkania lub zapalenia, mogą wystąpić objawy podmiotowe ZSO (np. pieczenie, kłucie, łzawienie) i przedmiotowe (np. uszkodzenie powierzchni oka, zaczerwienienie).

Czym jest LipiFlow?

LipiFlow Thermal Pulsation System jest urządzeniem medycznym, które zapewnia kontrolowany, powtarzalny, ciepły nacisk na powieki i gruczoły Meiboma w celu ekspresji i udrożnienia tych gruczołów. Urządzenie LipiFlow jest przeznaczone przede wszystkim do leczenia pacjentów z dysfunkcją gruczołów Meiboma, a nie z innymi postaciami ZSO.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy dowiedzieć się, czy stosowanie LipiFlow jest równie skuteczne lub bardziej skuteczne niż inne popularne metody leczenia ZSO. Chcieliśmy również dowiedzieć się, czy metoda ta jest bezpieczna i czy nie powoduje niepożądanych skutków ubocznych.

Co zrobiliśmy?

Szukaliśmy badań, w których oceniano LipiFlow w porównaniu z innymi popularnymi metodami leczenia suchości oczu (np. ciepłymi okładami, urządzeniami termostatycznymi, produktami do higieny powiek, lekami miejscowymi, interwencjami doustnymi) i sprawdzano jak zgłaszane przez pacjentów objawy podmiotowe (np. suchość oczu) i przedmiotowe (np. czynność gruczołów Meiboma, czas przerwania filmu łzowego) różniły się między LipiFlow a innymi metodami leczenia. Przeanalizowaliśmy i podsumowaliśmy wyniki badań i oceniliśmy nasze zaufanie względem nich.

Czego się dowiedzieliśmy?

Znaleźliśmy 13 badań klinicznych z udziałem łącznie 1155 uczestników (1720 oczu) cierpiących na ZSO.

Kiedy LipiFlow porównano ze standardowymi ciepłymi okładami, produktami do higieny powiek lub lekami na suchość oczu, nie odnotowano jednoznacznych danych naukowych wskazujących na różnice w nasileniu objawów podmiotowych (ocenianych za pomocą kwestionariuszy) lub przedmiotowych (ocenianych za pomocą badań powierzchni oka). Stosowanie urządzeń termostatycznych zmniejszyło nasilenie objawów w porównaniu z LipiFlow w oparciu o wyniki jednego kwestionariusza, ale w przypadku stosowania innych kwestionariuszy nie stwierdzono tego efektu. Na podstawie wyników jednego kwestionariusza stwierdzono, że LipiFlow może poprawić ocenę objawów w porównaniu z interwencją doustną.

Nie znaleźliśmy żadnych danych naukowych, że stosowanie LipiFlow jest niebezpieczne lub powoduje jakiekolwiek niepożądane skutki uboczne.

Jakie są ograniczenia prezentowanych danych naukowych?

Nasze zaufanie do danych naukowych jest małe lub bardzo małe, ponieważ osoby biorące udział w badaniach klinicznych były świadome otrzymywanego leczenia, co mogło wpłynąć na ich reakcje na objawy, a także z powodu różnic między włączonymi badaniami, w tym w schematach leczenia. Ta niepewność wobec danych naukowych sprawia, że ocena zalet i wad stosowania LipiFlow w porównaniu z innymi metodami leczenia jest trudna. Ograniczenia związane z brakiem zaślepienia uczestników mogą zostać wyeliminowane w przyszłych badaniach klinicznych poprzez włączenie grupy kontrolnej poddanej pozorowanemu zabiegowi LipiFlow bez pulsacji termicznej.

Na ile aktualne są dane naukowe?

Dane są aktualne do października 2022 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Węglarz; Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information