Docelowe wartości ciśnienia tętniczego u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi

Najważniejsze informacje

Dowody zebrane w tym przeglądzie nie wspierają stosowania niższych niż standardowe docelowych wartości ciśnienia tętniczego (BP) u osób z wysokim BP (zwanym również nadciśnieniem) i z problemami z sercem lub naczyniami krwionośnymi (naczyniami krwionośnymi i układem krążenia).

Potrzeba więcej nowych badań, aby zbadać tę kwestię.

Czym jest nadciśnienie tętnicze?

Nadciśnienie (wysokie BP) to długotrwałe schorzenie, które zwiększa ryzyko problemów zdrowotnych, takich jak zawał serca, udar mózgu lub choroby nerek.

Jak leczy się nadciśnienie tętnicze?

Wiele osób z problemami układu sercowo-naczyniowego cierpi również na nadciśnienie tętnicze (NT). Niektóre wytyczne kliniczne zalecają utrzymywanie niższego BP (135/85 mm Hg lub niższego) u osób z wysokim BP i wcześniejszymi problemami sercowo-naczyniowymi niż u osób bez tych problemów (u których standardowo docelowe BP wynosi: ≤140–160 mm Hg dla ciśnienia skurczowego [gdy serce pompuje krew obwodową] i ≤90–100 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego [gdy serce odpoczywa między uderzeniami]). Nie jest jasne, czy niższe cele prowadzą do ogólnych korzyści zdrowotnych.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Celem przeglądu było zbadanie, czy utrzymywanie niższego docelowego BP jest lepsze niż utrzymywanie docelowego standardowego BP u chorych na NT cierpiących także na schorzenia sercowo-naczyniowe.

Co zrobiliśmy?

Przeszukano badania, w których porównywano utrzymywanie niższego docelowego BP z utrzymywaniem standardowych wartości BP u chorych na NT z chorobą sercowo-naczyniową (chorobą serca, dławicą piersiową, udarem mózgu, chorobą naczyniową) w wywiadzie osobniczym. Badania musiały uwzględniać takie wyniki jak zgon lub inne zdarzenia spowodowane chorobami serca lub naczyń krwionośnych, np. zawał serca, udar mózgu, niewydolność serca. Uwzględniono również badania przedstawiające wyniki w zakresie innych skutków ubocznych związanych ze zdrowiem. Wybrano tylko badania z randomizacją (RCT; w których badani zostali losowo umieszczeni w jednej z dwóch lub więcej grup leczenia) obejmujące ≥50 osób w każdej z grup i które trwały ≥6 miesięcy.

Czego się dowiedzieliśmy?

W tej aktualizacji znaleziono 1 nowe badanie, co pozwoliło na włączenie do przeglądu łącznie 7 badań obejmujących 9595 osób. Stwierdziliśmy niewielką lub żadną różnicę pod względem całkowitej liczby zgonów lub zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych między grupami niższych i standardowych docelowych wartości BP. Istniała niewielka lub żadna różnica w zakresie całkowitej liczby problemów z układem sercowo-naczyniowym i poważnych szkód, jednak dane te były mniej pewne.

Jakie są ograniczenia uwzględnionych danych naukowych?

Z powodu niepewności i ograniczonych informacji stwierdzono, że więcej osób zrezygnowało z udziału w badaniach z powodu szkód związanych z lekami w grupie niższego docelowego BP, a także nie stwierdzono ogólnej korzyści zdrowotnej wśród osób, u których utrzymywano niższe docelowe BP.

Jak aktualne są przedstawione dane naukowe?

Niniejszy przegląd jest aktualizacją poprzedniego przeglądu, po raz pierwszy opublikowanego w 2017 roku. Dane naukowe są aktualne do stycznia 2022 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Julia Strycharz Redakcja: Agnieszka Kopcińska, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information