Czy można zapobiegać niezgodnej z prawem sprzedaży tytoniu nieletnim oraz czy działania te wpływają na zmianę ich zachowań w zakresie palenia tytoniu?

Brak możliwości zakupu papierosów przez młode osoby,może wpłynąć na zmniejszenie liczby osób, które rozpoczną palenie. Wykazano w trakcie weryfikacji stosowania się do przepisów, że różnorodne interwencje, w tym ostrzeżenia oraz kary dla sprzedających nieletnim papierosy niezgodnie z prawem mogą wiązać się ze zmniejszeniem odsetka osób, które zechcą sprzedać tytoń pomimo istniejących ograniczeń. Jednak trudno było wykazać wyraźny wpływ omawianych działań na postrzeganie przez młodych łatwości w dostępie do papierosów lub ich zachowania związane z paleniem.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając

Tools
Information