Czy miejscowe środki znieczulające są skuteczne w leczeniu bólu podczas aborcji chirurgicznej w I trymestrze ciąży?

W poniższym przeglądzie, gdy pojawia się termin „osoba", mamy na myśli osoby z aktualną możliwością zajścia w ciążę.

Główne zagadnienia

– Blokada szyjki macicy, która polega na wstrzyknięciu miejscowego środka znieczulającego wokół szyjki macicy, zmniejsza natężenie bólu podczas aborcji chirurgicznej w I trymestrze ciąży.

– W kilku badaniach analizowano sposoby optymalizacji blokady szyjki macicy, takie jak głębokość zastrzyku lub liczba miejsc wstrzyknięcia.

– Ogólnie rzecz biorąc, osoby zgłaszały umiarkowanie wysoki poziom zadowolenia z kontroli bólu, a badania wykazały niewiele skutków ubocznych.

Czym jest aborcja chirurgiczna w I trymestrze ciąży?

Aborcja chirurgiczna w I trymestrze ciąży to procedura medyczna przeprowadzana przez przeszkolonego pracownika ochrony zdrowia w celu zakończenia ciąży poniżej 14 tygodnia. Każdego roku na całym świecie przeprowadza się 73 miliony aborcji. Ponieważ zabieg jest bolesny, ważne jest zapewnienie skutecznego leczenia bólu.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Nie jest jasne, jaka jest najlepsza metoda leczenia bólu. Byliśmy zainteresowani badaniami, w których do łagodzenia bólu stosowano różne rodzaje i techniki znieczulenia miejscowego.

Ponadto chcieliśmy się dowiedzieć, czy pacjentki były zadowolone z leczenia bólu lub czy zgłaszany skutki uboczne.

Co zrobiliśmy?

Przeszukaliśmy medyczne bazy danych w poszukiwaniu badań, w których porównano różne opcje leczenia bólu w przypadku aborcji chirurgicznej w pierwszych 14 tygodniach ciąży. Porównaliśmy i podsumowaliśmy wyniki badań oraz oceniliśmy stopień pewności co do wiarygodności wyników, uwzględniając takie czynniki jak metodologia badań i liczba uczestników.

Co znaleźliśmy?

Odnaleźliśmy 13 badań obejmujących 1992 osoby. Wszystkie badania przeprowadzono w szpitalach lub klinikach planowania rodziny w 5 krajach (USA, Kanada, Turcja, Chiny i Iran). W badaniach analizowano różne rodzaje znieczulenia miejscowego.

Głównie wyniki

Blokada szyjki macicy zmniejsza natężenie bólu podczas aborcji chirurgicznej.

W kilku badaniach analizowano najlepszy sposób wykonania blokady szyjki macicy. Nie stwierdzono żadnych korzyści z podawania mniej kwaśnych roztworów, dłuższego oczekiwania po podaniu zastrzyku na rozpoczęcie procedury, stosowania żelu zamiast zastrzyku, podawania zastrzyków głębiej lub ich większej liczby.

Ogólnie rzecz biorąc, osoby zgłaszały umiarkowanie wysoki poziom zadowolenia z kontroli bólu, a badania wykazały niewiele skutków ubocznych.

Jakie są ograniczenia prezentowanych danych naukowych?

W niewielu badaniach porównywano to samo leczenie. W związku z tym rzadko mogliśmy porównywać ich wyniki. Nasze zaufanie co do wiarygodności danych naukowych waha się od dużego do niepewnego. Wynika to między innymi z faktu, że w niektórych badaniach wykazano bardzo małą różnicę w natężeniu bólu między badanymi grupami lub obejmowały one tylko osoby we wczesnym stadium ciąży (na przykład w 7. tygodniu).

Jak aktualne są te dane naukowe?

Dane naukowe są aktualne do grudnia 2022 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Małgorzata Maraj; Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information