Działania podejmowane w miejscach pracy w związku z bólem szyi u pracowników

Wyniki badań wskazują, że zaburzenia mięśniowo-szkieletowe są częstą przyczyną zwolnień lekarskich i niesprawności w wielu krajach rozwiniętych przemysłowo. Ból szyi w populacji ogólnej występuje częściej niż uprzednio sądzono. Niniejszy przegląd Cochrane przedstawia efekty stosowania interwencji w miejscach pracy u pracowników, którzy cierpią na ból szyi i którzy w większości nie korzystają ze zwolnień lekarskich z tego powodu.

W przeglądzie uwzględniono 10 badań, w których wzięło udział 2745 uczestników. Dwa badania uznano jako obciążone małym ryzykiem błędu systematycznego. Interwencje stosowane w miejscach pracy obejmują: edukację pracowników na temat sposobów radzenia sobie ze stresem, zasad ergonomii, anatomii, zaburzeń mięśniowo-szkieletowych oraz znaczenia aktywności fizycznej. Pracowników uczono prostych ćwiczeń rozciągających, tego jak wykorzystać zrelaksowaną postawę ciała w czasie pracy oraz jaka jest odpowiednia postawa ciała, jak ważne są przerwy na odpoczynek, a także uczono ich technik relaksacyjnych. W niektórych badaniach uwzględniono również informacje dotyczące tego jak modyfikować obowiązki w pracy, obciążenie pracą, metody pracy, pozycję ciała i godziny pracy. W kilku badaniach wskazano jak wprowadzić pewne ulepszenia i zamienniki aktualnie używanych mebli i wyposażenia w miejscach pracy.

Przedstawiony przegląd wykazał niskiej jakości dane naukowe wskazujące na to, że u pracowników, u których stosowano interwencje w miejscu pracy nie stwierdzono większej poprawy w zakresie nasilenia bólu, w porównaniu z tymi, którzy nie otrzymali żadnej interwencji. Odnaleziono umiarkowanej jakości dane naukowe (1 badanie, 415 pracowników) wskazujące na to, że podejmowane działania pomogły zmniejszyć liczbę pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim w ciągu 6 miesięcy, ale nie w okresie 3 i 12 miesięcy obserwacji. Może to być spowodowane tym, że niewielu pracowników biorących udział w badaniu znajdowało się na liście osób zwolnionych z pracy z powodu choroby. Wyniki kolejnych badań prawdopodobnie mogą mieć istotny wpływ na naszą pewność co do oszacowania efektów podejmowanych działań i możliwe jest że zmienią oszacowane efekty w zakresie nasilenia bólu oraz absencji chorobowej.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Anna Daniluk Redakcja: Piotr Szymczak, Karolina Moćko

Tools
Information