Czy urządzenia do treningu chodzenia wspomagane komputerowo i za pomocą robotów wpływają na poprawę chodzenia u chorych po udarze mózgu?

Najważniejsze informacje

Urządzenia elektroniczne i zrobotyzowane połączone z fizjoterapią pomagają chorym po udarze mózgu odzyskać samodzielność chodu. Mogą przynieść szczególne korzyści w pierwszych 3 miesiącach po udarze mózgu oraz u tych chorych, którzy nie są w stanie chodzić.

Potrzebujemy jednak więcej badań, aby dowiedzieć się, jak często i przez jaki czas należy używać wspomnianych urządzeń.

Czym jest udar mózgu?

Udar mózgu ma miejsce, gdy przepływ krwi do części mózgu zostaje odcięty, blokując dopływ tlenu i składników odżywczych do komórek mózgowych. Prowadzi to do nagłego osłabienia, które zazwyczaj skutkuje niedowładem połowiczym ciała. Gdy dopływ krwi do mózgu jest zatrzymany, komórki mózgowe zaczynają obumierać. Może to prowadzić do uszkodzenia mózgu, niepełnosprawności, a nawet do śmierci.

Osoby, które przeżyły udar często borykają się z długotrwałymi zaburzeniami wynikającymi z uszkodzenia mózgu. Z powodu osłabienia mięśni nóg po jednej stronie ciała, sztywnych stawów lub braku koordynacji, osoby te mogą mieć trudności z wykonywaniem aktywności fizycznej, np. z chodzeniem. Osoby te mogą potrzebować długiego okresu rehabilitacji, w tym fizjoterapii, zanim odzyskają dawną niezależność. Fizjoterapia obejmuje ćwiczenia, masaż, trening umiejętności i leczenie elektryczne, aby pomóc ludziom odzyskać sprawność ruchową.

Chodzenie po udarze mózgu

Poprawa zdolności chodzenia jest jednym z głównych celów rehabilitacji po udarze mózgu. Urządzenia zrobotyzowane (zaprogramowane do automatycznego poruszania się i wykonywania określonych zadań) oraz sterowane elektronicznie urządzenia mechaniczne (elektromechaniczne) opracowano po to, aby pomóc pacjentom w poprawie zdolności chodzenia (sposobu chodzenia). Osoby mające trudności z chodzeniem potrzebują dużo ćwiczeń.

Dlaczego stworzyliśmy niniejszy przegląd Cochrane?

Urządzenia do treningu chodu pozwalają osobom, które nie mogą chodzić, na intensywne ćwiczenia chodzenia, bez potrzeby dużego wsparcia fizycznego ze strony terapeuty.

Chcieliśmy się dowiedzieć, czy urządzenia do treningu chodu mogą pomóc w poprawie zdolności chodzenia po udarze mózgu.

Co zrobiliśmy?

Szukaliśmy badań, w których analizowano wykorzystanie urządzeń do treningu chodu, aby pomóc chorym po udarze ponownie nauczyć się chodzić. Chcieliśmy się dowiedzieć:

• ile osób było w stanie chodzić samodzielnie;

• jak szybko pacjenci byli w stanie chodzić;

• jaki dystans mogli przejść w 6 minut;

• ile osób zrezygnowało z udziału w badaniu; i

• ile osób zmarło.

Szukaliśmy badań, w których osoby były losowo przydzielane do poszczególnych grup leczenia. Zazwyczaj ten typ badań dostarcza najbardziej wiarygodnych danych na temat efektów leczenia.

Okres wyszukiwania danych: w przeglądzie uwzględniliśmy dane opublikowane do stycznia 2020 r.

Czego się dowiedzieliśmy?

Znaleźliśmy 62 badania z udziałem 2440 dorosłych (średnia wieku od 47 do 76 lat), którzy przeszli udar mózgu i ponownie uczyli się chodzić. Efekty fizjoterapii oraz stosowania urządzeń elektromechanicznych i zrobotyzowanych do treningu chodu porównano z efektami samej fizjoterapii lub standardowej opieki. W większości badań okres treningowy trwał od 3 do 4 tygodni - najkrócej 10 dni, a najdłużej 8 tygodni.

Jakie są wyniki niniejszego przeglądu?

Pod koniec treningu, w porównaniu z fizjoterapią lub standardową opieką, zastosowanie urządzenia do treningu chodu i fizjoterapii:

• pomogło większej liczbie osób chodzić samodzielnie (38 badań, 1567 uczestników);

• może zwiększyć średnią prędkość chodzenia chorych po udarze (42 badania, 1600 uczestników);

• prawdopodobnie nie spowodowało wydłużenia dystansu, który pacjenci mogli pokonać w ciągu 6 minut (24 badania, 983 uczestników); i

• prawdopodobnie nie zwiększało liczby osób rezygnujących z udziału w badaniach, ani liczby zgonów (62 badania, 2440 uczestników).

Na każde 8 osób leczonych za pomocą urządzenia łącznie z fizjoterapią, 1 dodatkowa osoba mogła chodzić samodzielnie przed zakończeniem leczenia.

Jak wiarygodne są te dane naukowe?

Jesteśmy przekonani, że zastosowanie urządzeń do treningu chodu połączone z fizjoterapią sprawia, że więcej osób zaczyna chodzić samodzielnie niż w przypadku stosowania samej fizjoterapii lub standardowej opieki zdrowotnej. Jest mało prawdopodobne, aby wynik ten zmienił się wraz z pojawieniem się większej liczby danych.

Nie jesteśmy w pełni przekonani co do wiarygodności danych na temat efektów działania tych urządzeń łącznie z fizjoterapią w zakresie: dystansu pokonanego w ciągu 6-minutowego marszu, liczby osób rezygnujących z udziału w badaniach oraz liczby zgonów. Wyniki te mogą jednak ulec zmianie, jeśli pojawi się więcej danych.

Jesteśmy mniej pewni wpływu tych urządzeń na prędkość chodzenia; wynik ten prawdopodobnie ulegnie zmianie wraz z uzyskaniem większej liczby dowodów.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Amelia Głowacka Redakcja: Karolina Kloc, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information