Dopęcherzowe podanie gemcytabiny w leczeniu raka pęcherza moczowego nienaciekającego mięśniówki (NMIBC)

Pytanie badawcze

W jaki sposób u chorych na nowotwory powierzchownej warstwy pęcherza moczowego (tj. raka pęcherza moczowego nienaciekającego mięśniówki [NMIBC]) działa podanie gemcytabiny do pęcherza moczowego, w porównaniu z innymi lekami, po usunięciu guza? 

Wprowadzenie

NMIBC można usunąć z pęcherza moczowego za pomocą małych narzędzi i źródła światła (tzw. operacja przezcewkowa). Jednak guzy te często powracają (nawroty) z agresywnymi cechami, takimi jak rozprzestrzenianie się do głębokich warstw pęcherza moczowego. Aby temu zapobiec, możemy wprowadzić do pęcherza różne leki. W tym przeglądzie chcieliśmy dowiedzieć się, czy gemcytabina (lek stosowany w chemioterapii) jest lepsza czy gorsza od innych leków.

Charakterystyka badań

Dane są aktualne do 11 września 2020 roku. Uwzględniliśmy tylko badania, w których przypadkowo określono, czy pacjenci otrzymywali gemcytabinę lub inne leki. Znaleziono 7 badań obejmujących łącznie 1222 uczestników. W 2 badaniach porównano stosowanie gemcytabiny z podaniem soli fizjologicznej. W jednym z badań porównano gemcytabinę z mitomycyną (lekiem stosowanym w chemioterapii). W 3 badaniach porównano gemcytabinę z BCG (Bacillus Calmette-Guérin; lekiem stosowanym w celu powstrzymania rozwoju raka). W jednym z badań porównano gemcytabinę z podaniem BCG w dawce stanowiącej ⅓ dawki standardowej.

Kluczowe wyniki

Stosowanie gemcytabiny może z czasem zmniejszyć ryzyko nawrotu, ale może mieć podobny wpływ na ryzyko progresji (nasilenie się raka) i poważnych działań niepożądanych, w porównaniu ze stosowaniem soli fizjologicznej. Gemcytabina może zapobiegać nawrotom i progresji w porównaniu z mitomycyną. Nie mamy pewności co do wpływu stosowania gemcytabiny na ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych, w porównaniu z mitomycyną. U chorych na NMIBC wysokiego ryzyka, u których rak powrócił po jednym cyklu leczenia BCG, stosowanie gemcytabiny może wiązać się z mniejszą liczbą nawrotów i progresji nowotworu, w porównaniu z ponownym podaniem BCG. Nie mamy pewności co do wpływu stosowania gemcytabiny na ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych w porównaniu z zastosowaniem BCG. Przegląd zawiera również informacje o tym, jak gemcytabina wypada w porównaniu z BCG i jak wypada w porównaniu z BCG w przypadku podania ⅓ dawki standardowej. 

Wiarygodność danych naukowych

Wiarygodność danych naukowych była niska lub bardzo niska w przypadku większości porównywanych terapii, co oznaczało, że często nie mieliśmy pewności, czy wyniki badań były prawdziwe. Dalsze badania prawdopodobnie zmienią przedstawione wyniki.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Karolina Kosowska Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information