Czy stosowanie strategii doboru palaczy do programów antytytoniowych sprawia, że chętniej uczestniczą oni w programach, których celem jest pomoc w rzuceniu palenia tytoniu?

Wiele czasu i pieniędzy inwestuje się w programy, które mają pomóc palaczom w zerwaniu z nałogiem. Jednak obecnie ma wystarczających informacji, które wskazywałyby najlepszą metodę zachęcania palaczy do uczestnictwa w takich programach. Celem niniejszego przeglądu jest ustalenie, czy niektóre strategie rekrutacji palaczy mogą pomóc w zwiększeniu liczby osób uczestniczących w programach antynikotynowych. Ponadto chcieliśmy ocenić, czy takie strategie doboru uczestników mają jakikolwiek wpływ na osoby, które skutecznie rzuciły palenie tytoniu na okres co najmniej 6 miesięcy. Niniejszy przegląd obejmuje 19 badań z udziałem blisko 15 000 uczestników, ale znaczące różnice między badaniami sprawiły, że nie byliśmy w stanie sformułować jednoznacznych odpowiedzi na nasze pytania badawcze. Nasze wyniki sugerują jednak, że następujące elementy mogą spowodować, że więcej osób przystąpi do programów antynikotynowych: (1) stosowanie strategii rekrutacji, które są dostosowane indywidualnie; (2) stosowanie strategii proaktywnych oraz (3) dłuższy czas kontaktu z potencjalnymi uczestnikami. W przeglądzie tym podkreślono również obszary wymagające większej uwagi w omawianym zakresie: określenie elementów strategii doboru uczestników, które z większym prawdopodobieństwem skutecznie zaangażują palaczy; określenie, czy elementy strategii rekrutacyjnych mają wpływ na odsetek osób rzucających palenie oraz identyfikacja tych strategii rekrutacji (lub różnych kombinacji poszczególnych strategii rekrutacji i niektórych programów wspierających zaprzestanie palenia tytoniu), które działają lepiej w różnych grupach populacji.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Błońska-Kondek Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information