Dożylne podawanie heparyny podczas operacji nagłego pęknięcia tętniaka aorty brzusznej

Wprowadzenie

Tętniak aorty brzusznej (TAB) to nadmierne poszerzenie (tętniak) aorty, głównego naczynia krwionośnego, które przebiega od serca w dół przez brzuch do reszty organizmu. Choroba może rozwinąć się zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. Poszerzający się tętniak może ulec pęknięciu. Nagłe pęknięcie TAB prowadzi do masywnej utraty krwi i często kończy się śmiercią.

W ostatniej dekadzie leczenie TAB znacznie się rozwinęło, jednak nagłe pęknięcie TAB wciąż charakteryzuje się wysokim odsetkiem zgonów. Dożylne podawanie heparyny stanowi ochronę przed zakrzepami tworzącymi się w sercu i naczyniach. Praktyka ta nie jest stosowana powszechnie w leczeniu nagłego pęknięcia TAB, pomimo tego, że wykazano zmniejszenie liczby zgonów i chorobowości, gdy stosuje się heparynę przy planowych operacjach naprawczych, w których nie ma pilnej interwencji medycznej (operacja w trybie planowym).

Charakterystyka badań

Przeszukaliśmy medyczne bazy danych w celu odnalezienia wszystkich badań z randomizacją (RCT) oraz badań z grupą kontrolną (CCT) dotyczących dożylnego podawania heparyny podczas operacji nagłego pęknięcia TAB (dane aktualne do grudnia 2015 r.)

Główne wyniki

Nie odnaleźliśmy żadnego badania z randomizacją lub grupą kontrolną, które spełniłoby kryteria włączenia.

Jakość danych naukowych

Nie odnaleźliśmy żadnego badania z randomizacją lub grupą kontrolną (zawierającego dwie równoległe grupy) dotyczących podawania dożylnie heparyny w czasie operacji nagłego pęknięcia TAB. Tym samym, nie mogliśmy dokonać oceny wpływu dożylnego podawania heparyny na zgon z jakiejkolwiek przyczyny oraz częstość chorób tętnic obejmujących układ krążenia, układ naczyniowy w mózgu, zmiany w płucach i nerkach w wyniku pęknięcia TAB u osób, które przeszły operację naprawczą w trybie pilnym. Konieczne są dalsze badania z randomizacją w celu odpowiedzi na pytanie dotyczące leczenia pękniętego TAB, gdyż obecnie brakuje wysokiej jakości danych naukowych w tym temacie.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając, Małgorzata Kołcz

Tools
Information