Czy strategie poprawiające mobilność przywracają sprawność ruchową po operacji złamanej szyjki kości udowej u dorosłych?

Kluczowe informacje

Mobilność to zdolność do poruszania się – wstawania i chodzenia. Strategie w zakresie mobilności to zabiegi, które mają na celu pomóc ludziom lepiej się poruszać.

4 miesiące po złamaniu kości udowej leczenie mobilności podjęte w szpitalu może wiązać się z umiarkowaną poprawą sprawności ruchowej. Wpływ leczenia mobilności na inne główne wyniki był niejasny. Leczenie mobilności podjęte po wypisie ze szpitala po złamaniu szyjki kości udowej poprawia mobilność, prawdopodobnie zwiększa prędkość chodzenia, poprawia nieznacznie funkcjonowanie i zmniejsza liczbę upadków.

Przyszłe badania powinny skupić się na tym, jakie rodzaje zabiegów działają najlepiej i czy zabiegi te sprawdzają się w biedniejszych krajach.

Co pacjenci mogą zrobić, aby poprawić swoją mobilność po złamaniu szyjki kości udowej?

Kluczowym celem opieki po operacji złamanej kości udowej jest umożliwienie pacjentom bezpiecznego powrotu do sprawności ruchowej, do ponownego chodzenia. Początkowo pacjenci mogą zostać poproszeni o odpoczynek w łóżku i ograniczenie dźwigania ciężarów. Następnie, podczas pobytu w szpitalu, a często także po wypisie ze szpitala, stosowane są różne strategie poprawy mobilności, w tym reedukacja chodu, programy ćwiczeń i stymulacja elektryczna.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy się dowiedzieć:

– czy terapia w zakresie mobilności prowadzona w szpitalu lub po wypisaniu ze szpitala pomaga pacjentom lepiej się poruszać;

– jakie rodzaje zabiegów pomagają pacjentom dobrze się poruszać po złamaniu szyjki kości udowej.

Chcieliśmy się również dowiedzieć, czy zabiegi ruchowe mogą powodować niepożądane efekty.

Co zrobiliśmy?

Szukaliśmy badań, w których porównywano:

– szkolenie w zakresie mobilności i nieprowadzenie szkolenia w zakresie mobilności; lub

– różne metody i różny czas trwania zabiegów ruchowych.

Porównaliśmy i podsumowaliśmy wyniki badań i oceniliśmy zaufanie względem otrzymanych danych naukowych w oparciu o takie czynniki, jak metodyka badań i liczebność badanej grupy.

Co udało nam się ustalić?

Znaleźliśmy 40 badań, w których uczestniczyło 4059 osób ze złamaną szyjką kości udowej, z których większość miała ponad 65 lat, a średnia wieku wynosiła 80 lat. Najmniejsze badanie objęło 26 osób, a największe 336 osób. Badania przeprowadzono w 17 krajach. Wiele z badań charakteryzowała słaba metodyka. 27 badań otrzymało finansowanie, głównie od rządu i organizacji finansujących badania.

Głównie wyniki

W 18 badaniach oceniano stosowanie strategii służących poprawie poruszania się, które rozpoczęły się w szpitalu w ciągu tygodnia po operacji złamanego biodra. Leczenie mobilności podjęte w szpitalu może umiarkowanie zwiększyć mobilność osób 4 miesiące po złamaniu i prawdopodobnie zwiększa tempo chodzenia w niewielkim, ale znaczącym stopniu. Leczenie w zakresie mobilności prawdopodobnie ma niewielki lub żaden wpływ na ryzyko ponownego przyjęcia do szpitala, powrotu do życia w domu lub zgonu. Nie jesteśmy pewni, czy leczenie mobilności wpływa na funkcjonowanie fizyczne (zdolność do poruszania się i funkcjonowania w swoim środowisku) czy na samopoczucie.

W 22 badaniach oceniano strategie mobilności o dłuższym czasie trwania, które rozpoczęły się po wypisaniu ze szpitala i były podejmowane w domach, wioskach dla emerytów i przychodniach. W takich warunkach leczenie w zakresie mobilności zwiększa zdolność do poruszania się w niewielkim, ale znaczącym stopniu, wyraźnie zwiększa tempo chodzenia, prowadząc do niewielkiej, ale nieistotnej poprawy funkcjonowania. W porównaniu z niestosowaniem leczenia, wizytami pracowników socjalnych lub ze standardową opieką, leczenie mobilności prawdopodobnie poprawia, choć nieznacznie, samopoczucie pacjentów. Leczenie mobilności prawdopodobnie ma niewielki lub żaden wpływ na ryzyko ponownego przyjęcia do szpitala lub zgonu.

Rodzaje leczenia, które wydają się skuteczne w poprawie mobilności pacjentów, to ćwiczenia dodatkowe w stosunku do standardowej fizjoterapii. Zarówno w szpitalu, jak i po wypisaniu ze szpitala, pomocne ćwiczenia ukierunkowane są na równowagę, chodzenie i zadania funkcjonalne. Po wypisaniu ze szpitala dodatkowy trening siłowy lub wytrzymałościowy może również poprawić mobilność. Efekt stymulacji elektrycznej nie był jednoznaczny.

Ogólnie rzecz biorąc, przegląd wykazał, że zarówno w szpitalu, jak i po wypisie ze szpitala, istnieje wystarczająco dużo dowodów, aby stwierdzić, że leczenie ukierunkowane na mobilność jest prawdopodobnie lepsze niż niestosowanie dodatkowego leczenia w pomaganiu pacjentom bezpiecznie wrócić na nogi, poruszać się i chodzić ponownie po operacji złamanej szyjki kości udowej.

Jakie są ograniczenia uwzględnionych danych naukowych?

Mamy małe do umiarkowanego zaufanie do wyników badań przeprowadzonych w szpitalach. Nasze zaufanie zmniejszyło się, ponieważ: w niektórych badaniach nie podano wszystkich wyników; zastosowano różne sposoby wykonywania zabiegów; a wiele badań było niewielkich rozmiarów.

Jesteśmy bardziej pewni wyników badań przeprowadzonych po wypisie ze szpitala, w tym stwierdzenia, że trening mobilności poprawia zdolność do poruszania się i chodzenie. Nasza niepewność odnośnie wyników dotyczących ciężkich skutków ubocznych wynika z małej liczby zgłoszonych działań niepożądanych.

Na ile aktualne są przedstawione dane naukowe?

Niniejszy przegląd jest aktualizacją naszego poprzedniego przeglądu. Uwzględnione dane naukowe są aktualne do marca 2021 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Piotr Rolirad Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information