กลยุทธ์การเคลื่อนไหวช่วยปรับปรุงและฟื้นฟูการเคลื่อนไหวหลังการผ่าตัดกระดูกสะโพกหักในผู้ใหญ่หรือไม่

ข้อความสำคัญ

Mobility คือความสามารถในการเคลื่อนไหวรวมถึงการยืนขึ้นและเดิน กลยุทธ์การเคลื่อนไหวคือการรักษาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้คนเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น

การรักษาการเคลื่อนไหวที่ดำเนินการในโรงพยาบาลอาจช่วยเพิ่มความคล่องตัวของผู้คนได้ในระดับปานกลาง 4 เดือนหลังจากที่สะโพกหัก ผลของการรักษาการเคลื่อนไหวต่อผลลัพธ์หลักอื่นๆ ไม่ชัดเจน การรักษาการเคลื่อนไหวที่ดำเนินการหลังจากออกจากโรงพยาบาลหลังจากกระดูกสะโพกหักช่วยเพิ่มความคล่องตัว อาจเพิ่มความเร็วในการเดิน ปรับปรุงการทำงานเล็กน้อย และลดการหกล้ม

การศึกษาในอนาคตควรเน้นว่าการรักษาประเภทใดได้ผลดีที่สุด และการรักษาได้ผลในประเทศยากจนหรือไม่

ผู้คนสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อเพิ่มความคล่องตัวหลังจากกระดูกสะโพกหัก

เป้าหมายหลักของการดูแลหลังการผ่าตัดกระดูกสะโพกหักคือการทำให้ผู้คนกลับมายืนได้อย่างปลอดภัย เคลื่อนไหวและเดินได้อีกครั้ง ในขั้นต้น ผู้คนอาจถูกขอให้พักผ่อนบนเตียงและจำกัดการรับน้ำหนัก จากนั้นจึงใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงการเคลื่อนไหว รวมถึงการฝึกเดินใหม่ โปรแกรมการออกกำลังกาย และการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและบ่อยครั้งทำหลังออกจากโรงพยาบาลด้วย

เราต้องการทราบอะไร

เราต้องการทราบ:

- การรักษาความคล่องตัวของการเคลื่อนไหวในโรงพยาบาลหรือหลังออกจากโรงพยาบาลช่วยให้ผู้คนเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นหรือไม่

- การรักษาประเภทใดช่วยให้ผู้คนเคลื่อนไหวได้ดีหลังกระดูกสะโพกหัก

เรายังต้องการทราบด้วยว่าการรักษาการเคลื่อนไหวสามารถทำให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์ได้หรือไม่

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาที่เปรียบเทียบ:

- การฝึกการเคลื่อนไหวเทียบกับไม่ฝึกการเคลื่อนไหว หรือ

- วิธีการต่าง ๆ และเวลาของการรักษาการเคลื่อนไหว

เราเปรียบเทียบและสรุปผลลัพธ์ และให้คะแนนความเชื่อมั่นของเราในหลักฐาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีและขนาดการศึกษา

เราพบอะไร

เราพบการศึกษา 40 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เป็นโรคกระดูกสะโพกหัก 4059 คน ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 65 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 80 ปี การศึกษาที่เล็กที่สุดเกี่ยวข้องกับคน 26 คนและการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดคือ 336 คน การศึกษาดำเนินการใน 17 ประเทศ การศึกษาจำนวนมากมีวิธีการที่ไม่มีคุณภาพ การศึกษา 27 ฉบับ ได้รับทุนสนับสนุน ส่วนใหญ่มาจากรัฐบาลและองค์กรทุนวิจัย

ผลลัพธ์หลัก

การศึกษา 18 ฉบับ ประเมินกลยุทธ์การเคลื่อนไหวที่เริ่มในโรงพยาบาลภายใน 1 สัปดาห์หลังการผ่าตัดกระดูกสะโพกหัก การรักษาการเคลื่อนไหวที่ดำเนินการในโรงพยาบาลอาจเพิ่มความคล่องตัวของผู้คนได้ปานกลาง 4 เดือนหลังจากกระดูกหักและอาจเพิ่มความเร็วในการเดินในระดับเล็กน้อย แต่มีความหมาย การรักษาโดยการเคลื่อนไหวร่างกายอาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในการกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซ้ำ การกลับไปใช้ชีวิตที่บ้าน หรือเสียชีวิต เราไม่แน่ใจว่าการรักษาการเคลื่อนไหวส่งผลต่อการทำงานทางกายภาพ (ความสามารถในการเคลื่อนที่และทำงานในสภาพแวดล้อมของตัวเอง) หรือความเป็นอยู่ที่ดีหรือไม่

การทดลอง 22 ฉบับประเมินกลยุทธ์การรักษาการเคลื่อนในระยะเวลานานซึ่งเริ่มหลังจากออกจากโรงพยาบาลและดำเนินการในบ้าน หมู่บ้านผู้เกษียณอายุ และคลินิกผู้ป่วยนอก ในกรณีนี้ การรักษาการเคลื่อนไหวจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในระดับเล็กน้อยแต่มีความหมาย เพิ่มความเร็วในการเดินอย่างมีความหมาย และนำไปสู่การช่วยตัวเองได้ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่มีความหมาย เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่รักษา การไปเยี่ยมเยียนทางสังคมหรือการดูแลตามปกติ การรักษาการเคลื่อนไหวอาจช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตได้เล็กน้อยแต่ไม่ถึงระดับที่มีความหมาย การรักษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในการกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต

ประเภทของการรักษาที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวคือการออกกำลังกายนอกเหนือจากการทำกายภาพบำบัดมาตรฐาน ทั้งในโรงพยาบาลและหลังออกจากโรงพยาบาล การออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์คือการมุ่งเป้าไปที่การทรงตัว การเดิน และกิจกรรมการช่วยเหลือตัวเอง หลังจากออกจากโรงพยาบาล การฝึกความแข็งแกร่งหรือความอดทนเป็นพิเศษอาจช่วยให้การเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น ผลของการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าไม่ชัดเจน

โดยรวมแล้ว การทบทวนพบว่าทั้งในโรงพยาบาลและหลังการออกจากโรงพยาบาล มีหลักฐานเพียงพอที่จะบอกว่าการรักษาที่มุ่งเป้าไปที่การเคลื่อนไหวน่าจะดีกว่าไม่มีการรักษาพิเศษใดๆ ในการช่วยให้ผู้คนสามารถลุกขึ้นยืนได้อย่างปลอดภัย เคลื่อนไหวและเดินอีกครั้งหลังการผ่าตัดกระดูกสะโพกหัก

ข้อจำกัด ของหลักฐานคืออะไร

เรามีความเชื่อมั่นต่ำถึงปานกลางในผลการศึกษาในโรงพยาบาล ความมั่นใจของเราลดลงเพราะ: การศึกษาบางชิ้นไม่ได้รายงานผลลัพธ์ทั้งหมด พวกเขาใช้วิธีต่าง ๆ ในการรักษา; และการศึกษาจำนวนมากมีขนาดเล็ก

เรามั่นใจในผลการศึกษาหลังออกจากโรงพยาบาลมากกว่า ซึ่งพบว่าการฝึกการเคลื่อนไหวช่วยให้การเคลื่อนไหวและการเดินดีขึ้น เราไม่ค่อยมั่นใจในผลลัพธ์สำหรับผลที่ไม่ต้องการ เนื่องจากมีการรายงานผลกระทบที่ไม่ต้องการจำนวนน้อย

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

การทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมก่อนหน้าของเรา หลักฐานเป็นข้อมูลล่าสุดจนถึงเดือนมีนาคม 2021

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

วิธีการ (interventions) ที่มุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงการเคลื่อนไหวหลังกระดูกสะโพกหักอาจทำให้การเคลื่อนไหวและความเร็วในการเดินดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางคลินิกในโรงพยาบาลและหลังการรักษาในโรงพยาบาล เมื่อเทียบกับการดูแลแบบเดิม วิธีการที่ประกอบด้วย การฝึกการเดิน การทรงตัว และการฝึกปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ จำนวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รายงานในแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างเลย การทดลองในอนาคตควรรวมถึงการติดตามผลระยะยาวและผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ กำหนดผลกระทบที่เกี่ยวข้องของการฝึกประเภทต่างๆ รวมถึงประสิทธิผลในช่วงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การปรับปรุงผลการเคลื่อนไหวหลังจากกระดูกสะโพกหักเป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นตัว กลยุทธ์ที่เป็นไปได้ ได้แก่ การฝึกเดิน การออกกำลังกาย และการกระตุ้นกล้ามเนื้อ นี่คือการปรับปรุงของ Cochrane Review ที่เผยแพร่ล่าสุดในปี 2011

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผล (ประโยชน์และอันตราย) ของการแทรกแซงที่มุ่งปรับปรุงการเคลื่อนไหวและการทำงานทางกายภาพหลังการผ่าตัดกระดูกสะโพกหักในผู้ใหญ่

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา Cochrane Bone, Joint and Muscle Trauma Group Specialized Register, the Cochrane Central Register of Controlled Trials, MEDLINE, Embase, CINAHL, ทะเบียนการทดลองและรายการอ้างอิง จนถึงเดือนมีนาคม 2021

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มหรือกึ่งสุ่มทั้งหมดที่ประเมินกลยุทธ์การเคลื่อนไหวหลังการผ่าตัดกระดูกสะโพกหัก กลยุทธ์ที่มีเข้าร่วมในการทบทวนมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการเคลื่อนไหวและรวมถึงโปรแกรมการดูแล การออกกำลังกาย (การเดิน การทรงตัวและการฝึกการทำงาน การฝึกความต้านทาน/ความแข็งแรง ความอดทน ความยืดหยุ่น การออกกำลังกายสามมิติ (3D) และการออกกำลังกายทั่วไป) หรือการกระตุ้นกล้ามเนื้อ เปรียบเทียบวิธีการที่ใช้ (intervention) กับการดูแลตามปกติ (ในโรงพยาบาล) หรือการดูแลตามปกติ ไม่มีการใช้วิธีการใดๆ (no intervention) การออกกำลังกายแบบหลอกหรือการเยี่ยมเยียนทางสังคม (หลังออกจากโรงพยาบาล)

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

สมาชิกของผู้ทบทวนคัดการทดลองเข้าในการทบทวน ประเมินความเสี่ยงของการมีอคติของการทดลองและคัดแยกข้อมูล อย่างเป็นอิสระต่อกัน เราใช้ขั้นตอนวิธีการมาตรฐานที่ Cochrane กำหนด เราใช้จุดเวลาของการประเมินใกล้กับที่ 4 เดือนมากที่สุดสำหรับการศึกษาในโรงพยาบาล และจุดที่ใกล้มากที่สุดกับจุดสิ้นสุดของการแทรกแซง (intervention) สำหรับการศึกษาหลังการรักษาในโรงพยาบาล ผลลัพธ์ที่สำคัญ ได้แก่ การเคลื่อนไหว ความเร็วในการเดิน การทำงาน คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การตาย ผลข้างเคียงและการกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านแบบก่อนจะมีกระดูกหัก

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCT) จำนวน 40 ฉบับ โดยมีผู้เข้าร่วม 4059 คนจาก 17 ประเทศ โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้เข้าร่วมมีอายุ 80 ปี และ 80% เป็นเพศหญิง จำนวนผู้เข้าร่วมการศึกษาเฉลี่ยคือ 81 คน และการทดลองทั้งหมดมีความไม่ชัดเจนในเรื่องอคติหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะมีอคติในประเด็นการประเมินตั้งแต่ 1 ประเด็นขึ้นไป การทดลองส่วนใหญ่ไม่รวมผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (70%) ความไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ และ/หรือสภาวะทางการแพทย์ที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหว (72%)

การศึกษาในโรงพยาบาล กลยุทธ์การเคลื่อนไหวกับกลุ่มควบคุม

การทดลอง 18 เรื่อง (ผู้เข้าร่วม 1433 คน) เปรียบเทียบกลยุทธ์การเคลื่อนไหวกับกลุ่มควบคุม (การดูแลปกติ) ในโรงพยาบาล โดยรวมแล้ว กลยุทธ์ดังกล่าวอาจนำไปสู่การเพิ่มการเคลื่อนไหวในระดับปานกลางและมีความหมายทางคลินิก (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน (SMD) 0.53 ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.10 ถึง 0.96; การศึกษา 7 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 507 คน หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ) และการการปรับปรุงความเร็วในการเดินที่มีความหมายทางคลินิกเพียงเล็กน้อย (CI ข้ามศูนย์ดังนั้นจึงไม่สามารถแยกการไม่มีผลกระทบ (SMD 0.16, 95% CI -0.05 ถึง 0.37; การศึกษา 6 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 360 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) กลยุทธ์การเคลื่อนไหวอาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในระยะสั้น (อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 1.06, 95% CI 0.48 ถึง 2.30; การศึกษา 6 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 489 คน หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ) หรือการเสียชีวิตในระยะยาว (RR 1.22, 95% CI 0.48 ถึง 3.12; การศึกษา 2 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 133 คน หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ) อาการไม่พึงประสงค์ที่วัดจากการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซ้ำ (RR 0.70, 95% CI 0.44 ถึง 1.11; การศึกษา 4 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 322 คน หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ) หรือการกลับไปที่ที่อยู่อาศัยก่อนการเกิดกระดูกหัก (RR 1.07, 95% CI 0.73 ถึง 1.56; การศึกษา 2 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 240 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) เราไม่แน่ใจว่ากลยุทธ์การเคลื่อนไหวจะปรับปรุงการทำงานหรือคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือไม่ เนื่องจากหลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก

การเดิน การทรงตัว และการฝึกอาจทำให้การเคลื่อนไหวดีขึ้นในระดับปานกลาง (SMD 0.57, 95% CI 0.07 ถึง 1.06; การศึกษา 6 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 463 คน; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลาง) มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อการเคลื่อนไหวสำหรับการฝึกความต้านทาน ไม่มีการศึกษาการออกกำลังกายประเภทอื่นหรือการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าที่รายงานผลการเคลื่อนไหว

หลังจากออกจากโรงพยาบาล กลยุทธ์การเคลื่อนไหวกับกลุ่มควบคุม

การทดลอง 22 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 2626 คน) เปรียบเทียบกลยุทธ์การเคลื่อนไหวกับกลุ่มควบคุม (การดูแลปกติ ไม่มีการใช้วิธีการใด (no intervention) การฝึกหลอกหรือการเยี่ยมทางสังคม) ในสภาพแวดล้อมหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล กลยุทธ์การเคลื่อนไหวทำให้การเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและมีความหมายทางคลินิก (SMD 0.32, 95% CI 0.11 ถึง 0.54; การศึกษา 7 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 761 คน; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูง) และการปรับปรุงความเร็วในการเดินเพียงเล็กน้อยที่มีความหมายทางคลินิกเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (SMD 0.16 , 95% CI 0.04 ถึง 0.29; การศึกษา 14 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 1067 คน; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูง) กลยุทธ์การเคลื่อนไหวทำให้การทำงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแบบไม่มีความหมายทางคลินิก (SMD 0.23, 95% CI 0.10 ถึง 0.36; การศึกษา 9 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 936 คน; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูง) และอาจนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยซึ่งอาจ ไม่มีความหมายทางคลินิก (SMD 0.14, 95% CI -0.00 ถึง 0.29; การศึกษา 10 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 785 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) กลยุทธ์การเคลื่อนไหวอาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยกับการตายระยะสั้น (RR 1.01, 95% CI 0.49 ถึง 2.06; การศึกษา 8 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 737 คน; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลาง) กลยุทธ์การเคลื่อนไหวอาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยกับการตายระยะยาว (RR 0.73, 95% CI 0.39 ถึง 1.37; การศึกษา 4 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 588 คน; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ) หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่วัดจากการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซ้ำ (95% CI รวมถึง การลดลงอย่างมากและการเพิ่มขึ้นอย่างมาก, RR 0.86, 95% CI 0.52 ถึง 1.42; การศึกษา 2 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 206 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

การฝึกที่เกี่ยวกับการเดิน การทรงตัว และการออกกำลังกายทำให้มีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและมีความหมายทางคลินิก (SMD 0.20, 95% CI 0.05 ถึง 0.36; การศึกษา 5 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 621 คน หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูง) ในขณะที่การฝึกแบบที่จัดว่าเป็นการฝึกแรงต้านหรือฝึกความแข็งแรง อาจทำให้มีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางคลินิกโดยวัดจากระยะทางที่เดินใน 6 นาที (ความแตกต่างเฉลี่ย (MD) 55.65, 95% CI 28.58 ถึง 82.72; การศึกษา 3 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 198 คน หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) การฝึกที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลายอย่างอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางคลินิกในการเคลื่อนไหว (SMD 0.94, 95% CI 0.53 ถึง 1.34; การศึกษา 2 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 104 คน; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลาง) เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลของการฝึกแบบแอโรบิกต่อการเคลื่อนไหว (หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก) ไม่มีการศึกษาการออกกำลังกายประเภทอื่นหรือการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าที่รายงานผลการเคลื่อนไหว

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว Edit โดย ผกากรอง 28 พฤศจิกายน 2022

Tools
Information