การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบคืออะไร

ดูวิดีโอนี้ได้ที่ Cochrane Consumers and Communication เพื่อศึกษาว่าการทบทวนอย่างเป็นระบบคืออะไร นักวิจัยเตรียมการอย่างไร และเหตุใดจึงเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับทุกคน 

หลักฐานของ Cochrane รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของเรา เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มพูนความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการตัดสินใจของคุณ วิดีโอนี้มาจาก Cochrane Sweden ได้อธิบายเล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีที่เราสร้างหลักฐานด้านสุขภาพและสิ่งที่ Cochrane ทำ