Czy pomoc w rzuceniu palenia dostarczana przez pracowników aptek pomaga ludziom rzucić palenie?

Wprowadzenie

Palenie tytoniu jest główną przyczyną możliwych do uniknięcia chorób i zgonów na całym świecie. Farmaceuci to szanowani pracownicy ochrony zdrowia, którzy zapewniają łatwo dostępne i wygodne usługi zdrowotne dla swoich społeczności i są w stanie zapewnić swoim klientom pomoc w rzuceniu palenia. Wiele krajów uznaje apteki za użyteczny miejsce świadczenia wielu usług zdrowotnych. Potrzebujemy jednak danych naukowych potwierdzających, że usługi te są skuteczne, zanim zaczniemy je szerzej rozwijać.

Charakterystyka badania

Poszukiwaliśmy odpowiednich badań opublikowanych do stycznia 2019 roku i znaleźliśmy siedem badań, z udziałem 1774 osób. Trzy badania przeprowadzono w Wielkiej Brytanii, po jednym w Australii, Stanach Zjednoczonych, Katarze i we Włoszech. Każde badanie zapewniało klientom bezpośrednie wsparcie behawioralne świadczone przez personel apteki, który przeszedł specjalne szkolenie. W badaniach porównano ustrukturyzowany program z mniej intensywnym wsparciem na rzecz rzucenia palenia.

Główne wyniki

Odnaleźliśmy dane naukowe potwierdzające, że bardziej intensywna, ustrukturyzowana opieka świadczona przez personel farmaceutyczny prawdopodobnie pomaga większej liczbie osób rzucić palenie niż mniej intensywna pomoc w rzuceniu palenia.

Jakość danych naukowych

Odnaleźliśmy dane naukowe o niskiej jakości wskazujące, że wsparcie ze strony personelu farmaceutycznego pomaga ludziom rzucić palenie. Ograniczenia danych naukowych wynikało z potencjalnych problemów związanych ze sposobem przeprowadzenia niektórych badań oraz z niską liczbą osób, które rzuciły palenie w ramach tych badań, co oznacza, że nie jesteśmy pewni, jak skuteczne są te programy.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information