Działania promujące wyrobienie nawyku ćwiczeń fizycznych u chorych na nowotwory lub będących w remisji

Na czym polega problem?
Regularna aktywność fizyczna może przynieść szereg korzyści zdrowotnych u chorych na nowotwory lub będących w remisji, w tym poprawę jakości życia i sprawności fizycznej. Aktywność fizyczna może również zmniejszyć ryzyko nawrotu choroby i zgonu. Ponieważ większość pacjentów po przebyciu choroby nowotworowej nie uprawia regularnie aktywności fizycznej, istnieje potrzeba zrozumienia, w jaki sposób najlepiej promować i podtrzymywać aktywności ruchowe w tej grupie.

Cel przeglądu
Zrozumienie, jakie są najskuteczniejsze sposoby poprawy i podtrzymania regularnej aktywności fizycznej u chorych na nowotwory lub będących w remisji.

Charakterystyka badań
W artykule uwzględniono tylko badania, w których porównywano aktywność fizyczną ze standardową opieką albo umieszczeniem na liście oczekujących na interwencję (wait‐list control group). Włączono tylko badania, które obejmowały osoby pełnoletnie, prowadzące siedzący tryb życia i z rozpoznaniem takiego samego nowotworu. Uczestnicy musieli zostać losowo przydzieleni do grupy ćwiczeniowej lub standardowej opeki. Poszukiwaliśmy danych naukowych opublikowanych od 1946 roku do maja 2018 roku.

Jakie są główne wyniki przeglądu?
Do przeglądu włączono 23 badania, w których uczestniczyło łącznie 1372 osoby. Dane wskazują na to, że wykonywanie ćwiczeń fizycznych, które zawierają element nadzoru, mogą pomóc osobom, które przebyły chorobę nowotworową. Nadal jednak słabo rozumiemy, jak zachęcać do aktywności fizycznej w dłuższej perspektywie czasu (powyżej 6 miesięcy). Istnieją pewne obawy, że w badaniach dane nie są raportowane tak jasno, jak powinny być. Stwierdziliśmy, że wyznaczanie celów, stopniowe wprowadzanie ćwiczeń i wydawanie instrukcji jak poprawnie ćwiczyć, może pomóc pacjentom w wykonywaniu takiej ilości ćwiczeń fizycznych, żeby przyniosły one korzystny efekt. Ponadto istnieją dane wskazujące, że osoby, które wykonują zalecane ćwiczenia, stają się sprawniejsze fizycznie w okresie do 6 miesięcy obserwacji.

Jakość danych naukowych
Główne problemy, na jakie natrafiliśmy w kwestii jakości badań w tym przeglądzie to brak informacji o tym, jak badacze przeprowadzili randomizację oraz o tym, czy badacze dokonujący oceny punktów końcowych wiedzieli, do której grupy należała osoba, której wyniki oceniali. Jakość danych naukowych z tych badań uznano za niską ze względu na to, że do większości badań włączono małą liczbę uczestników.

Jakie są wnioski?
Głównym wnioskiem z tego przeglądu jest stwierdzenie, że ćwiczenia fizyczne są ogólnie bezpieczne dla osób, które przebyły chorobę nowotworową. Lepiej rozumiemy, jak zachęcić takie osoby do stosowania się do aktualnych zaleceń dotyczących ćwiczeń. Jednak nadal brakuje informacji o tym, jak zachęcać do aktywności ruchowej w dłuższej perspektywie czasu, powyżej 6 miesięcy.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Marta Kołodziejak Redakcja: Amelia Głowacka, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information