Dieta niskobiałkowa u chorych na przewlekłą chorobę nerek bez cukrzycy

Na czym polega problem?

Różne rodzaje chorób nerek mogą doprowadzić do ich niewydolności, co ostatecznie prowadzi do konieczności stosowania dializoterapii. Aby spróbować spowolnić progresję choroby nerek do ich niewydolności może zostać zalecona dieta niskobiałkowa. Nadal nie wiemy, czy taka dieta jest w stanie spowolnić postęp choroby nerek i oddalić potrzebę rozpoczęcia dializ.

Co zrobiliśmy?

Przeszukaliśmy bazę danych Cochrane Kidney and Transplant Specialised Register do 7 września 2020 r. w celu znalezienia badań z randomizacją (RCT), do których włączono dorosłych chorych na przewlekłą chorobę nerek, bez cukrzycy, jeszcze niewymagających dializ. W badaniach porównano diety o różnym dziennym spożyciu białka, w tym: bardzo małym (0,3 do 0,4 g/kg masy ciała dziennie), małym (0,5 do 0,6 g/kg masy ciała dziennie) lub standardowym (≥ 0.8 g/kg masy ciała dziennie) spożyciu, trwające 12 miesięcy lub dłużej.

Co znaleźliśmy?

Przeanalizowaliśmy dane z 17 badań (21 zbiorów danych) z udziałem 2996 pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. Stwierdziliśmy, że w porównaniu z dietą o małym i standardowym spożyciu białka, dieta o bardzo małym spożyciu tego składnika prawdopodobnie zmniejsza liczbę chorych z zaawansowaną niewydolnością nerek wymagających dializoterapii. Kiedy dietę o małym spożyciu białka porównano z dietą o jego standardowym spożyciu, nie zauważono wyraźnej różnicy pod względem liczby pacjentów z mniej poważnym stopniem niewydolności nerek wymagających dializ. Skutki uboczne diety niskobiałkowej, takie jak utrata masy ciała, występowały rzadko, ale w wielu badaniach nie raportowano działań niepożądanych.

Wnioski

Pacjenci z zaawansowaną niewydolnością nerek, którzy przestrzegają diety o bardzo małym spożyciu białka, prawdopodobnie spowalniają postęp choroby. Jednak potrzebujemy więcej informacji na temat działań niepożądanych związanych ze stosowaniem diety niskobiałkowej oraz na temat tego, czy jakość życia pacjentów zmniejsza się z powodu trudności z utrzymaniem takiej diety.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Grądzka Redakcja: Piotr Szymczak, Karolina Moćko

Tools
Information