Czy specjalistyczna ocena osób starszych poddawanych operacji poprawia ich rekonwalescencję po zabiegu?

Jaki jest cel tego przeglądu?

Naszym celem było ustalenie, czy ocena zwana kompleksową oceną geriatryczną (ang. comprehensive geriatric assessment, CGA), przeprowadzana u osób w wieku ≥65 lat, poprawia sposób, w jaki sobie radzą po operacji. CGA angażuje kilku specjalistów medycznych i skupia się na rozpoznanej chorobie, osłabieniu fizycznemu oraz na czynnikach społecznych, które opóźniają rekonwalescencję.

Kluczowe informacje

Stwierdziliśmy, że osoby starsze ze złamaniem szyjki kości udowej, które otrzymały CGA, obciążone były mniejszym ryzykiem zgonu i z większym prawdopodobieństwem po wypisie ze szpitala wracały do domu. Nie przeprowadzono wystarczająco dużo badań wysokiej jakości w innych grupach pacjentów, aby ustalić, czy CGA jest dla nich użyteczna.

Co oceniano w ramach tego przeglądu?

Populacja na świecie starzeje się; coraz więcej osób ma obecnie ponad 65 lat i jest bardziej narażonych na powikłania po operacji, które obejmują zakażenia, zawał serca, a nawet zgon. Wiemy, że CGA zmniejsza częstość występowania powikłań u hospitalizowanych osób starszych, ale żaden z przeglądów nie dotyczył konkretnie osób starszych poddawanych operacji. Przeprowadziliśmy ten przegląd, aby wypełnić tę niszę. Porównaliśmy osoby, które otrzymały CGA przed operacją (2 badania) lub po operacji (6 badań) z osobami, które otrzymały tradycyjną opiekę pooperacyjną od swojego chirurga.

Jakie są najważniejsze wnioski wynikające z tego przeglądu?

Włączyliśmy 8 badań przeprowadzonych w Ameryce Północnej i Europie. Siedem badań obejmowało osoby ze złamaniami szyjki kości udowej (1583 uczestników), a jedno dotyczyło osób, które miały usunięte nowotwory (260 uczestników).

Ustaliliśmy, że osoby starsze, u których przeprowadzono CGA, prawdopodobnie obciążone są mniejszym ryzykiem zgonu i po wypisie z większym prawdopodobieństwem wracały do tego samego miejsca, w którym mieszkały przed przyjęciem do szpitala. Osoby starsze, które otrzymały interwencję, prawdopodobnie przebywały w szpitalu przez mniej dni, chociaż nie możemy być pewni o ile, ponieważ różnice w wynikach badań były zbyt duże. Zarówno ci, którzy otrzymali interwencję, jak i ci, którzy jej nie otrzymali, byli ponownie hospitalizowani podobną liczbę razy. Przeprowadzenie CGA prawdopodobnie zmniejsza koszty zapewniania opieki osobom starszym. Jeśli chodzi o powikłania po operacji, wyniki z różnych badań różniły się znacznie, więc nie możemy być pewni, czy CGA zmniejsza częstość występowania powikłań pooperacyjnych.

Jak aktualny jest ten przegląd?

Ostatnio szukaliśmy nowych badań 13 stycznia 2017 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczyła Magdalena Tiesler; Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information