Czy poradnictwo telefoniczne pomaga rzucić palenie tytoniu?

Wprowadzenie

Istnieje szereg czynności, które mogą pomóc w rzuceniu palenia. Jednym z nich są rozmowy telefoniczne, podczas których udziela się palaczom informacji, porad i pomocy w zakresie zerwania z nałogiem. Palacze mogą korzystać z tych usług dzwoniąc na linię lub zapisując się, aby uzyskać połączenia od doradców. Chcieliśmy się dowiedzieć, czy poradnictwo telefoniczne może pomóc w zerwaniu z nałogiem. Ostatnie wyszukiwanie danych przeprowadzono w maju 2018 roku.

Charakterystyka badań

Znaleźliśmy 104 badania (obejmujące 111 653 uczestników), w których oceniano efekty jakiegokolwiek rodzaju poradnictwa telefonicznego. Uczestnikami byli głównie dorośli palacze z populacji ogólnej, ale niektóre badania dotyczyły również nastolatków, kobiet w ciąży oraz osób z przewlekłymi lub psychicznymi schorzeniami.

Niektóre badania obejmowały uczestników, którzy dzwonili na telefony zaufania udzielające porad dotyczących rzucania palenia tytoniu. Inne badania obejmowały osoby, które nie dzwoniły na linię, ale otrzymywały telefony od doradców lub innych podmiotów świadczących usługi zdrowotne.

W niektórych badaniach dostarczano tylko poradnictwo telefoniczne, ale w wielu innych zapewniano poradnictwo telefoniczne wraz z minimalnym wsparciem, takim jak ulotki samopomocowe, lub bardziej aktywne wsparcie, takie jak poradnictwo osobiste, czy też leki pomagające rzucić palenie. Liczba oferowanych połączeń wahała się od pojedynczego połączenia do 12 połączeń. Do niektórych badań rekrutowano tylko osoby próbujące rzucić palenie, podczas gdy inne oferowały wsparcie nawet tym, którzy nie próbowali aktywnie rzucić palenia.

Badania musiały porównywać grupy, których uczestnicy nie różnili się znacząco na początku badania, zbadać czy uczestnicy rzucili palenie na co najmniej 6 miesięcy, a najlepiej byłoby sprawdzić, czy osoby te rzuciły palenie za pomocą badania krwi lub moczu.

Oceniliśmy, że kilka badań zostało dobrze zaprojektowanych i przeprowadzonych. Większość z nich miała co najmniej jeden problem metodologiczny, który mógł wpływać na wyniki.

Główne wyniki

U osób, które zadzwoniły na infolinię, zapewnienie dodatkowego doradztwa telefonicznego zwiększyło szansę na rzucenie palenia z 7% do 10%. U osób, które nie zadzwoniły na infolinię, ale otrzymały telefon od doradców lub innych pracowników służby zdrowia, szanse na rzucenie palenia zwiększyły z 11% do 14%. W badaniach, w których bezpośrednio porównywano większą i mniejszą liczbę połączeń, osoby, którym oferowano więcej rozmów (od trzech do pięciu) miały większą skłonność do rzucenia palenia niż ci, którzy otrzymali tylko jedną rozmowę. Poradnictwo telefoniczne wydaje się zwiększać szanse na rzucenie palenia, niezależnie od tego, czy palacze są zmotywowani do zerwania z nałogiem, czy też nie, lub gdy otrzymują inne wsparcie w tym zakresie.

Pewność oszacowania danych naukowych

Ogólna pewność oszacowania danych naukowych była umiarkowana, co oznacza, że dalsze badania prawdopodobnie będą miały istotny wpływ na nasze wnioski.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Pamela Czyż Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information