Czy suplementacja mleka matki wapniem i fosforem wpływa korzystnie na wzrost i rozwój wcześniaków?

Na czym polega problem?

Kiedy dzieci rodzą się przedwcześnie posiadają bardzo małe zapasy wapnia i fosforu - minerałów, które są niezbędne dla zdrowych kości i prawidłowego wzrostu. Mleko matki może zawierać niewystarczającą dla tych dzieci ilość minerałów.

Dlaczego to jest ważne?

Wapń i fosfor stanowią główny budulec zdrowych kości oraz są niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Kiedy dziecko urodzi się przedwcześnie i nie otrzyma wystarczającej ilości wapnia i fosforu może być narażone na złamania kości lub opóźnione wzrastanie.

Jakie dane naukowe odnaleźliśmy?

Szukaliśmy danych naukowych w kwietniu 2016 roku i zidentyfikowaliśmy jedno badanie z randomizacją, którym objęto 40 dzieci. Badacze stwierdzili niewielkie zmniejszenie stężenia fosfatazy zasadowej (enzymu, który bierze udział w procesie tworzenia kości) wśród niemowląt, które otrzymały suplementację wapniowo-fosforową. Nie odnotowaliśmy żadnych różnic w zakresie wzrastania między niemowlętami, które otrzymały mleko matki z dodatkiem wapnia i fosforu oraz tymi, które otrzymały mleko bez suplementacji. Dane te pochodzą z jednego niewielkiego badania i tym samym uznaliśmy je za dane naukowe o niskiej jakości. Badacze nie obserwowali dzieci w okresie późniejszego dzieciństwa.

Co to oznacza?

Przedstawione dane naukowe są niewystarczające, aby ocenić czy dodatkowa suplementacja wapniem i/lub fosforem korzystnie wpływa na rozwój kości i prawidłowy rozwój wcześniaków. Obecnie suplementacja przy użyciu wyłącznie wapnia i fosforu nie jest bardzo popularna, ponieważ aktualnie dostępne "wzmacniacze" mleka kobiecego zawierają wiele innych składników, jak również minerały które wspierają wzrost i rozwój przedwcześnie urodzonych dzieci. Sugerujemy zatem, aby w przyszłych badaniach, których celem będzie ocena wpływu stosowania suplementów mineralnych u wcześniaków uwzględnić wieloskładnikowe "wzmacniacze" mleka kobiecego i określić klinicznie istotne wyniki zdrowotne w okresie dzieciństwa.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Justyna Witczak Redakcja: Piotr Szymczak, Karolina Moćko

Tools
Information