Czy oddzielanie lub grupowanie noworodków (albo oba działania) ograniczają rozprzestrzenianie się zakażeń?

Główne zagadnienia

Nie znaleźliśmy żadnych opublikowanych lub trwających badań odpowiadających na nasze pytanie. 

Potrzebne są dalsze badania, aby ocenić użyteczność izolowania lub grupowania noworodków w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażeń, a także zmniejszania kosztów finansowych takiego działania. 

Czym są zakażenia związane z opieką zdrowotną?

Zakażenia związane z opieką zdrowotną (ang. healthcare-associated infections, HAI) to takie zakażenia, na które zapadają pacjenci podczas pobytu w szpitalu, a które nie występowały przed przyjęciem do szpitala. Zwykle są następstwem leczenia zachowawczego lub chirurgicznego, chociaż wielu z nich można zapobiegać. Do HAI zaliczają się także zakażenia u noworodków, do których dochodzi w okresie okołoporodowym. 

Dlaczego zapobieganie HAI u noworodków jest ważne?

HAI zwiększają ryzyko powikłań, a nawet mogą prowadzić do śmierci. Ponadto powodują zwiększenie kosztów hospitalizacji. 

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy się dowiedzieć, czy umieszczanie zakażonych noworodków w osobnych pokojach (jednoosobowych izolatkach) lub grupowanie ich w celu leczenia (tzw. kohortowanie), albo stosowanie oby metod, zmniejszy rozprzestrzenianie się zakażeń między nimi.

Co zrobiliśmy?

Szukaliśmy badań, w których oceniano izolowanie i kohortowanie noworodków jako uzupełnienie standardowych metod kontroli zakażeń (np. mycia rąk, używania fartuchów i rękawiczek, itp.). 

Czego się dowiedzieliśmy?

Chociaż izolacja w pokojach jednoosobowych i kohortowanie są powszechnie stosowane na oddziałach noworodkowych, nie udało nam się znaleźć żadnego zakończonego lub trwającego badania oceniającego korzyści podejmowania takich działań w ograniczaniu rozprzestrzeniania się zakażeń. Biorąc pod uwagę znaczenie zapobiegania występowaniu zakażeń i obniżania kosztów opieki zdrowotnej, zalecamy przeprowadzenie dobrze przemyślanych badań, które są konieczne do odpowiedzenia na nasze pytanie badawcze. 

Jak aktualne są te dane naukowe?

Dane naukowe są aktualne do listopada 2022 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Zuzannna Sawiec Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information