Smanjuje li odvajanje ili grupiranje novorođenčadi, ili oboje u jedinici za novorođenčad širenje infekcija?

Ključne poruke

Nismo pronašli nikakva objavljena ili istraživanja u tijeku koja bi odgovorila na naše pitanje. 

Potrebna su buduća istraživanja kako bi se procijenila korisnost odvajanja ili grupiranja novorođenčadi u svrhu smanjenja širenja infekcija, kao i financijska isplativost te intervencije. 

Što su infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi? 

Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi (engl. healthcare-associated infections, HAI) su infekcije koje pacijenti razviju tijekom boravka u bolnici, a koje nisu bile prisutne prije prijema u bolnicu. Obično se javljaju tijekom medicinskog ili kirurškog liječenja, iako se mnoge HAI mogu spriječiti. HAI također uključuju infekcije u novorođenčadi koje se događaju oko vremena poroda. 

Zašto je sprječavanje HAI važno u novorođenčadi?

HAI povećavaju zdravstvene komplikacije i mogu čak dovesti do smrti. Uz to, HAI dovodi do povećanih bolničkih troškova. 

Što smo htjeli saznati?

Htjeli smo saznati hoće li držanje dojenčadi s infekcijama u odvojenim sobama (izolacija u jednoj sobi) ili grupiranje i zbrinjavanje zajedno (kohortiranje), ili oboje, smanjiti širenje infekcije s jednog djeteta na drugo.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Tražili smo istraživanja koja su procjenjivala izolaciju i grupiranje dojenčadi uz rutinske metode kontrole infekcije (npr. pranje ruku, korištenje ogrtača i rukavica itd.). 

Što smo pronašli?

Iako se praksa izolacije i grupiranja u jednoj sobi obično provodi u odjelima za novorođenčad, nismo mogli pronaći nijedno provedeno ili istraživanje u tijeku koje bi procijenilo prednosti ovih mjera u smanjenju širenja infekcije. Potrebna su dobro osmišljena istraživanja kako bi se odgovorilo na pitanje ovog sustavnog pregleda s obzirom na važnost prevencije infekcija i smanjenja troškova zdravstvene skrbi. 

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključena istraživanja objavljena do studenog 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Svjetlana Grgić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information