Czy maszyny do perfuzji mogą poprawić jakość wątroby oddawanej do przeszczepu?

Kluczowe informacje

– Hipotermiczna perfuzja maszynowa usprawnia przeszczepienie wątroby w porównaniu ze standardową metodą przechowywania organu w chłodzie.

– Normotermiczna perfuzja maszynowa nie wydaje się mieć tych zalet, ale może pozwolić na przeszczepienie oddanych wątrób, które w przeciwnym razie nie zostałyby wykorzystane.

Czego dotyczy problem?

Przeszczep wątroby jest jedyną szansą na wyleczenie dla tysięcy osób z niewydolnością wątroby lub z zaawansowanym rakiem wątroby. Oba te schorzenia coraz powszechniej występują na całym świecie. Powoduje to brak równowagi między liczbą osób potrzebujących nowej wątroby i liczbą dawców wysokiej jakości wątroby. Coraz częściej chirurdzy zmuszeni są do przeszczepiania wątroby, która może być uznana za nieoptymalną. Chociaż otrzymanie jednej z tych wątrób jest lepsze niż pozostawanie na liście oczekujących na przeszczep, wyniki są gorsze niż w przypadku optymalnych narządów. Wiele osób bada urządzenia do perfuzji, które pompują płyn zawierający tlen i składniki odżywcze przez wątrobę w okresie między śmiercią dawcy a wszczepieniem wątroby. Urządzenia te różnią się pod wieloma względami, w tym temperaturą, w jakiej utrzymują narząd.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy dowiedzieć się, która z tych technik jest najlepsza do poprawy jakości oddawanych wątrób.

Co zrobiliśmy?

Przeprowadziliśmy szczegółowe wyszukiwanie badań klinicznych, w których porównywano urządzenia do perfuzji. Planowaliśmy uwzględnić badania, w których porównywano ze sobą urządzenia do perfuzji lub perfuzję maszynową porównywano ze standardowym przechowywaniem w chłodzie. Naszymi główne punkty końcowe obejmowały zgon, jakość życia i ciężkie efekty uboczne (poważne działania niepożądane). Oceniliśmy również dodatkowe punkty końcowe dotyczące czasu przeżycia przeszczepionej wątroby, uszkodzenia przewodów żółciowych (cienkich rurek, które przechodzą z wątroby do jelita cienkiego) oraz tego, jaką część oddanych wątrób można było przeszczepić.

Co znaleźliśmy?

Znaleźliśmy 6 badań z udziałem 854 biorców przeszczepów od 1124 dawców wątroby.

Głównie wyniki

Nie wykazano, by jakakolwiek maszyna zmniejszała liczbę zgonów, a żadne badania nie dotyczyły oceny jakości życia. W porównaniu ze standardową techniką przechowywania organu w chłodzie, hipotermiczna perfuzja maszynowa poprawiła przeżywalność wątroby, zmniejszyła liczbę ciężkich działań niepożądanych i ograniczyła uszkodzenie dróg żółciowych. Normotermiczna perfuzja maszynowa z tlenem nie przyniosła tych korzyści. Normotermiczna perfuzja maszynowa wydaje się zwiększać odsetek oddanych wątrób, które można przeszczepić, ale potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje.

Jakie są ograniczenia zidentyfikowanych danych naukowych?

Znaleźliśmy ograniczoną liczbę badań, a niektóre z nich były różnej jakości. Raportowane dane były również niewystarczające do przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych analiz. Żadne z badań klinicznych nie dotyczyło techniki perfuzji maszynowej, którą stosuje się u dawcy przed pobraniem narządów (określanej jako normotermiczna perfuzja regionalna).

Jak aktualne są przedstawione dane naukowe?
Przegląd obejmuje badania opublikowane do 10 stycznia 2023 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Olga Adamowicz-Sidor Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information