Czy reklama i promocja wyrobów tytoniowych zwiększają prawdopodobieństwo rozpoczęcia palenia wśród młodzieży

Reklamę stosuje się w mediach w celu kreowania pozytywnego wizerunku produktu lub firmy. Promocja lub marketing jest połączeniem działań mających na celu zwiększenie sprzedaży. Nie przeprowadzono żadnych badań oceniających wpływ reklamy i promocji produktów tytoniowych na rozpoczęcie palenia. Jednakże, istnieją badania oceniające stopień ekspozycji na reklamy wśród osób niepalących (na przykład liczbę reklam wyrobów tytoniowych w czasopismach, które te osoby czytają). W niniejszym przeglądzie stwierdzono, że we wszystkich tych badaniach populacja niepalącej młodzieży, która więcej wiedziała o wyrobach tytoniowych lub była bardziej otwarta na reklamy tytoniu, była również bardziej narażona na rozpoczęcie palenia w przyszłości.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information