Czy w stabilnej przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc należy stosować glikokortykosteroidy wziewne w połączeniu z długo działającymi ß2-mimetykami/długo działającymi antagonistami receptorów muskarynowych?

Kluczowe informacje

• Jesteśmy przekonani, że jakość życia jest lepsza w przypadku stosowania potrójnej terapii (glikokortykosteroidy wziewne [GKSw] + długo działający ß2-mimetyk [LABA] + długo działający antagonista muskarynowy [LAMA]), w porównaniu ze stosowaniem kombinacji dwóch leków rozszerzających oskrzela w inhalatorze (LABA + LAMA).

• Mamy umiarkowaną pewność, że w porównaniu ze stosowaniem terapii podwójnej, stosowanie terapii potrójnej zmniejsza nasilenie objawów i zwiększa ryzyko zapalenia płuc.

• Mamy niewielką pewność, że potrójna terapia zmniejsza częstość zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i ryzyko zgonu lub poprawia czynność płuc w porównaniu ze stosowaniem kombinacji dwóch leków rozszerzających oskrzela w jednym inhalatorze.

Dlaczego to pytanie jest ważne?

POChP to powszechnie występująca, długotrwała choroba płuc, która obejmuje przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc. Często wiąże się z paleniem tytoniu. Chorzy na POChP doświadczają uporczywych objawów, w tym duszności, kaszlu i wydzielania plwociny, a także mogą cierpieć na zaostrzenia choroby, w których objawy nasilają się.

POChP można leczyć za pomocą inhalatorów. Inhalatory mogą zawierać jeden, dwa lub trzy różne leki. Mogą to być długo działające leki rozszerzające oskrzela (LABA i LAMA), które otwierają (rozszerzają) drogi oddechowe oraz GKSw, które zmniejszają stan zapalny w drogach oddechowych. U niektórych osób z uporczywymi objawami lub częstymi zaostrzeniami można stosować wszystkie trzy leki.

LABA i LAMA można przyjmować razem w jednym inhalatorze. Nazywa się to terapią skojarzoną w inhalatorze. Stwierdzono, że terapia skojarzona poprawia przestrzeganie zaleceń terapeutycznych i wyniki leczenia pacjentów. LABA i LAMA oraz GKSw można również przyjmować razem, co nazywamy terapią potrójną.

Chcieliśmy dowiedzieć się, czy terapia potrójna jest lepsza niż terapia skojarzona dwoma lekami u chorych na stabilną POChP. W szczególności chcieliśmy dowiedzieć się, czy terapia potrójna poprawiła wyniki pacjentów i jakie mogą być jej skutki uboczne.

Jak próbowaliśmy znaleźć odpowiedź?

Szukaliśmy wszystkich badań z randomizacją (RCT; rodzaj badania, w którym uczestnicy są losowo przydzielani do jednej z dwóch lub więcej grup leczenia) porównujących stosowanie terapii potrójnej i leczenia skojarzonego w inhalatorze u chorych na stabilną POChP.

Co znaleźliśmy?

Znaleźliśmy 4 badania obejmujące łącznie 15 412 chorych na POChP. W badaniach porównywano stosowanie w inhalatorze terapii potrójnej GKS/LABA/LAMA z podwójną złożoną z LABA/LAMA. Większość osób biorących udział w badaniach była w wieku około 60 lat, miała poważne lub bardzo poważne objawy POChP i ≥1 zaostrzenie POChP w ostatnim czasie; we włączonych badaniach było więcej mężczyzn niż kobiet.

Jesteśmy przekonani, że jakość życia pacjentów stosujących terapię potrójną jest lepsza niż leczonych terapią skojarzoną z dwóch leków. Jesteśmy umiarkowanie pewni, że nasilenie objawów jest mniejsze gdy stosuje się terapię potrójną, a chorzy leczeni potrójną terapią obciążeni się większym ryzykiem wystąpienia zapalenia płuc, w porównaniu z chorymi leczonymi terapią podwójną. Mamy niewielkie zaufanie do ustaleń, że potrójna terapia może zmniejszyć częstość występowania zaostrzeń POChP w porównaniu z terapią podwójną oraz, że chorzy stosujący terapię potrójną są obciążeni mniejszym ryzykiem zgonu lub mniejszym ryzykiem działań niepożądanych lub że terapia potrójna poprawia czynność płuc.

Potrzebne są dalsze badania, zwłaszcza z udziałem chorych z mniej poważną POChP i osób bez niedawnych zaostrzeń choroby.

Na ile aktualne są dane naukowe?

Dane naukowe są aktualne do 30 listopada 2022 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Węglarz; Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information