Czy opatrunki i urządzenia zabezpieczające zapobiegają powikłaniom u osób z cewnikowaniem tętnic obwodowych?

Najważniejsze informacje

- Nie mamy pewności, czy różne opatrunki i urządzenia zabezpieczające zmniejszają ryzyko powikłań lub awarii cewnika tętnicy obwodowej.

- Znaleźliśmy pięć badań, które analizowały tę kwestię, ale nie jesteśmy zbyt pewni ich wyników ze względu na małą liczebność próby i niewielką liczbę zdarzeń.

- Przyszłe badania powinny porównywać produkty stosowane obecnie do zabezpieczania i opatrywania cewników tętniczych w szpitalach; badania te powinny charakteryzować się wysoką jakością metodologiczną oraz dużą liczbą osób z założonymi cewnikami.

- Ważne jest, aby pacjenci i opiekunowie omówili z lekarzem ryzyko i korzyści związane z różnymi opatrunkami i urządzeniami zabezpieczającymi cewniki tętnicze. Pracownik ochrony zdrowia może pomóc pacjentowi wybrać urządzenie najlepiej odpowiadające jego indywidualnym potrzebom.

Czym są cewniki do tętnic obwodowych?

Są to cienkie rurki wprowadzane do tętnic pacjenta przez skórę. Zwykle używane w warunkach intensywnej i krytycznej opieki medycznej lub na salach operacyjnych do monitorowania ciśnienia krwi lub gdy krew pacjenta musi być regularnie pobierana. Pacjenci ci mogą być w stanie krytycznym i wymagać cewnika w celu podtrzymania opieki.

Pomimo swojego znaczenia, cewniki tętnicze często ulegają awarii (przestają prawidłowo funkcjonować) i wymagają ponownego założenia. Istnieje wiele różnych opatrunków i urządzeń zabezpieczających, które mają na celu utrzymanie cewników tętniczych na miejscu i zapewnienie ich pełnego funkcjonowania. Nie jest jasne, które opatrunki lub urządzenia zabezpieczające są najskuteczniejsze w utrzymaniu funkcji cewnika tętniczego i zapobieganiu powikłaniom związanym z cewnikiem tętniczym.

Jaki był cel przeglądu?

Chcieliśmy dowiedzieć się, które opatrunki lub urządzenia zabezpieczające były najskuteczniejsze w zapobieganiu dysfunkcji cewników tętniczych z powodu infekcji i powikłań, w tym przemieszczenia, okluzji (zatorów) i niepożądanych skutków u osób hospitalizowanych.

Co zrobiliśmy?

Poszukiwaliśmy dobrze zaprojektowanych badań, w których porównywano różne rodzaje opatrunków i urządzeń zabezpieczających cewniki tętnicze. Następnie porównaliśmy i podsumowaliśmy wyniki badań i oceniliśmy nasze zaufanie do danych naukowych, w oparciu o takie czynniki, jak metody i obszerność badań.

Co udało się ustalić?

Znaleźliśmy pięć badań, które objęły 1228 osób z 1228 cewnikami tętniczymi. W badaniach porównywano różne urządzenia opatrunkowe i zabezpieczające i obejmowały one następujące cztery porównania.

1. Standardowy poliuretan plus klej do tkanek kontra standardowy poliuretan (przezroczysty opatrunek z medycznym "super klejem" kontra przezroczysty opatrunek)

2. Poliuretan ultrachłonny kontra standardowy poliuretan (opatrunek ultrachłonny kontra opatrunek przezroczysty)

3. Standardowy poliuretan plus bezszwowe urządzenia zabezpieczające w porównaniu ze standardowym poliuretanem (przezroczysty opatrunek z urządzeniem kotwiczącym skórę w porównaniu z przezroczystym opatrunkiem)

4. Zintegrowane opatrunki zabezpieczające w porównaniu ze standardowymi opatrunkami poliuretanowymi (opatrunek brzegowy z dodatkowym opatrunkiem zabezpieczającym w porównaniu z opatrunkiem przezroczystym)

Główne wyniki

Nie mamy pewności, czy stosowanie następujących opatrunków i produktów zabezpieczających zmniejsza ryzyko niepowodzenia cewnikowania tętniczego lub zakażenia krwi związanego z cewnikiem: standardowy poliuretan, poliuretan z obwódką, klej do tkanek, bezszwowe urządzenia zabezpieczające i zintegrowane opatrunki zabezpieczające.

Nie mamy również pewności, czy stosowanie powyższych opatrunków i produktów zabezpieczających zmniejsza ryzyko przemieszczenia się cewnika tętniczego, zatorów lub działań niepożądanych; lub czy produkty te prowadzą do zwiększenia zadowolenia pacjentów.

Jakie są ograniczenia prezentowanych danych naukowych?

Nie jesteśmy zbyt pewni, co do obecnie dostępnych danych naukowych ze względu na małą liczbę uczestników i niewielką liczbę zdarzeń opisanych w tych badaniach. Ze względu na charakter interwencji uczestnicy i badacze byli świadomi, jakie leczenie otrzymali uczestnicy. Mogło to mieć wpływ na sposób traktowania uczestników, którzy otrzymali różne interwencje. Dalsze badania kliniczne mogłyby zbadać wpływ opatrunków i produktów zabezpieczających na bardziej zdefiniowane populacje, w tym dzieci i noworodki. Ponadto, ustandaryzowany zestaw wyników pomógłby badaczom mierzyć te same punkty końcowe w podobnych punktach pomiarowych, co ułatwiłoby zbieranie danych. Dane naukowe w tej dziedzinie ewoluują, a przyszłe badania mogą pomóc odpowiedzieć na nierozstrzygnięte pytania kliniczne.

Jak aktualne są te dane naukowe?

Dane naukowe są aktualne do 16 maja 2023 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Krystian Kalinowski Redakcja: Małgorzata Maraj

Tools
Information