Czy porada lekarza zachęca palaczy do rzucenia palenia

Porada lekarska pomaga palaczom rzucić palenie. Nawet gdy lekarz udziela tylko krótkiej, prostej porady na temat rzucenia palenia, zwiększa to szanse, że ktoś, kto pali, z powodzeniem rzuci palenie i pozostanie niepalący przez następne 12 miesięcy. Bardziej intensywna porada może skutkować nieco większym odsetkiem osób rzucających palenie. Zapewnienie dalszego wsparcia po udzieleniu porady może nieco zwiększyć wskaźnik rzucających palenie.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: M. Bała

Tools
Information