Czy suplementacja cynku jest skuteczna w zapobieganiu zgonom i chorobom oraz w stymulowaniu wzrostu u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat i czy wywołuje działania niepożądane?

Najważniejsze informacje

- Suplementacja cynku u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat w niewielkim stopniu wpływa na ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny i prawdopodobnie nie wpływa na ryzyko zgonu z powodu biegunki. Suplementacja cynku prawdopodobnie zmniejsza śmiertelność z powodu zakażeń dolnych dróg oddechowych i malarii, ale nie można wykluczyć niewielkiego ryzyka zwiększonej śmiertelności.

- Suplementacja cynku u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat może zapobiegać biegunce. Może jednak także prowadzić do wystąpienia wymiotów po suplementacji. Może to prowadzić do nieznacznego zwiększenia przyrostu wzrostu.

Dlaczego suplementacja cynku jest tak ważna?

Cynk to niezbędny mikroelement. W istotny sposób pomaga dzieciom normalnie rosnąć i wspiera ich układ odpornościowy. Niedobór cynku może prowadzić do wystąpienia biegunki, zapalenia płuc, zachorowania na malarię, a nawet do śmierci. Małe spożycie cynku w diecie często wiąże się z ubóstwem. Aż połowa dzieci w krajach o niskich i średnich dochodach może zmagać się z niedoborem cynku. Mięso, ryby, jaja i produkty mleczne to dobre, lecz kosztowne naturalne źródła cynku. Brak dostępu do czystej wody i złe warunki sanitarne zwiększają narażenie na choroby, w których zwalczaniu może pomóc cynk. Organizm ludzki nie jest w stanie produkować ani magazynować cynku, dlatego ważne jest podawanie suplementów diety.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy dowiedzieć się, czy suplementacja cynku u dzieci zapobiega zgonom i chorobom oraz sprzyja wzrostowi.

Co zrobiliśmy?

Szukaliśmy badań, w których losowo przydzielono dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat do grupy, w której suplementowano cynk albo do grupy gdzie tego nie robiono.

Porównaliśmy i podsumowaliśmy wyniki badań oraz oceniliśmy pewność co do wiarygodności wyników, opierając się na czynnikach takich jak metodologia badań i liczba uczestników.

Czego się dowiedzieliśmy?

W przeglądzie uwzględniliśmy 96 badań, w których uczestniczyło 219 584 dzieci. Badania przeprowadzono w 34 krajach, głównie o niskich i średnich dochodach. Większość dzieci biorących udział w badaniach miała mniej niż 5 lat. Cynk najczęściej podawano w postaci syropu (siarczan cynku), a najczęściej stosowana dawka wynosiła od 10 mg do 15 mg dziennie.

Stwierdziliśmy, że suplementacja cynku u dzieci może prowadzić do niewielkiego lub żadnego zmniejszenia ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny oraz ryzyka zgonu z powodu biegunki. Ryzyko zgonu z powodu zakażenia dolnych dróg oddechowych lub malarii może być zmniejszone. Dzieci, którym podawano cynk, rzadziej chorowały na biegunkę niż dzieci, którym go nie podawano; nie wydaje się jednak, by cynk zmniejszał ryzyko zakażeń dróg oddechowych u dzieci. Suplementacja cynku może mieć niewielki korzystny wpływ na wzrost. U dzieci, które suplementują cynk mogą wystąpić efekty uboczne w postaci wymiotów.

Jakie są ograniczenia prezentowanych danych naukowych?

Jesteśmy pewni naszych wyników dotyczących wpływu suplementacji cynku na zmniejszenie ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, choroby z powodu zakażeń układu oddechowego i wystąpienia wymiotów po suplementacji. Nasze zaufanie do wyników dla innych punktów końcowych było umiarkowane, ponieważ w stosunkowo niewielu badaniach je raportowano, a czasami zgłaszano różne wyniki z innych badań dla tych samych wyników.

Na ile aktualne są przedstawione dane naukowe?

Niniejszy przegląd stanowi aktualizację poprzedniego przeglądu opublikowanego w 2014 roku. Dane te są aktualne do lutego 2022 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Agata Glińska Redakcja: Sara Kolańska, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information