Czy wykonywanie ćwiczeń fizycznych przed szczepieniem zmniejsza liczbę zachorowań na grypę wśród dorosłych lub powikłań pogrypowych?

Pytanie badawcze
Poszukiwaliśmy informacji czy wykonywanie ćwiczeń fizycznych przed szczepieniem przeciwko grypie może zmniejszyć liczbę zachorowań na grypę oraz powikłań pogrypowych wśród dorosłych.

Wprowadzenie

Aktywność fizyczna może zmieniać odpowiedź immunologiczną. Grypa to infekcja wirusowa, która co roku szacunkowo dotyka od trzech do pięciu milionów osób na całym świecie. W wielu krajach powszechne są szczepienia przeciwko grypie sezonowej, które oddziałują na system immunologiczny w celu ochrony osoby szczepionej przed infekcją.

Data wyszukiwania

Wyszukiwanie literatury przeprowadziliśmy za okres do listopada 2015 r.

Charakterystyka badań
Odnaleźliśmy sześć badań obejmujących łącznie 599 osób w wieku od 18 do 80 lat, w których oceniano wykonywanie ćwiczeń fizycznych przed szczepieniem przeciwko grypie. Ćwiczenia obejmowały spacer lub ćwiczenia za pomocą bieżni (ćwiczenia wytrzymałościowe) oraz uginanie ramion i unoszenie sztangi bokiem w górę (trening oporowy), gdzie jedna sesja trwała od 25 do 50 minut. Osoby w pięciu badaniach wykonywały jedną sesję ćwiczeń w dniu szczepienia; w jednym badaniu uczestnicy wykonywali ćwiczenia przez osiem tygodni przed planowanym szczepieniem. W trzech badaniach ćwiczenia wykonywane były pod nadzorem. Osoby nie wykonujące ćwiczeń (grupa kontrolna) oceniano po okresie spokojnego odpoczynku.

Źródła finansowania badań

Trzy badania nie ujawniły źródła finansowania, jedno badanie było współfinansowane przez firmę farmaceutyczną, która zapewniła dla badanych szczepionkę przeciwko grypie, jedno badanie było finansowane przez towarzystwo medyczne oraz pozostałe przez agencje rządowe.

Główne wyniki
Nie zaobserwowano różnicy w liczbie osób, u których wystąpiła grypa lub powikładania pogrypowe pomiedzy grupą, która wykonywała ćwiczenia fizyczne przed szczepieniem a grupą, która ich nie wykonywała. Tylko w jednym badaniu oceniano u jak wielu osób, które wykonywały ćwiczenia i zaszczepiły się wystąpiła grypa. W żadnym z badań nie oceniano powikłań pogrypowych; wyłącznie w jednym badaniu opisywano działania niepożądane. W żadnym z badań nie oceniano liczby dni pracy lub innych dni utraconych z powodu grypy. Nie wykazano żadnych korzystnych różnic pomiędzy grupą wykonującą ćwiczenia fizyczne przed szczepieniem a grupą, która ćwiczeń nie wykonywała.

Niewielka liczba osób biorących udział w badaniach, ograniczenia związane z metodologią badań oraz różne rodzaje ocenianych ćwiczeń, spowodowały, że nie byliśmy w stanie sformułować jednoznacznych wniosków o korzystnym efekcie wykonywania ćwiczeń przed szczepieniem. Wydaje się, że wykonywanie ćwiczeń fizycznych przed szczepieniem przeciwko grypie nie przynosi ani korzyści ani negatywnych skutków.

Jakość danych naukowych
Jakość danych naukowych była bardzo niska lub niska. Potrzebne są dobrze zaprojektowane badania, obejmujące odpowiednią liczbę osób, aby dokonać oceny i analizy wyników pozwalających na ustalenie czy wykonywanie ćwiczeń fizycznych przed szczepieniem może zmniejszać liczbę zachorowań na grypę lub powikłań pogrypowych.

Wnioski autorów

Odnaleźliśmy dane naukowe wskazujące, że wykonywanie ćwiczeń fizycznych przed szczepieniem przeciwko grypie nie przynosi korzyści, ale też nie jest szkodliwe. Mała liczba osób uczestniczących w każdym z włączonych badań, wiele rodzajów ćwiczeń oraz skupienie się na ocenie wyników krwi zamiast na wynikach odnoszących się do pacjenta silnie wpłynęły na nasze wnioski.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając

Tools
Information