Czy znieczulenie zewnątrzoponowe z przerywanym podawaniem leku (zautomatyzowany kontrolowany bolus) zapewnia większą redukcję bólu porodowego niż podanie ciągłe (wlew podstawowy)?

Najważniejsze informacje

- Stosowanie zautomatyzowanego kontrolowanego bolusa w podtrzymywaniu znieczulenia zewnątrzoponowego podczas porodu wiąże się z mniejszą częstością epizodów bólu wymagających interwencji klinicznej oraz z mniejszym zużyciem leków, w porównaniu z wlewem podstawowym.

- Zarówno zautomatyzowany kontrolowany bolus, jak i wlew podstawowy, są porównywalne pod względem częstości wykonywania cesarskiego cięcia, porodu instrumentalnego i czasu trwania znieczulenia zewnątrzoponowego.

Jakie są metody utrzymywania znieczulenia zewnątrzoponowego podczas porodu?

Znieczulenie zewnątrzoponowe często stosuje się w celu łagodzenia bólu podczas porodu. Polega ono na podaniu miejscowych leków znieczulających do przestrzeni zewnątrzoponowej (obszaru otaczającego kręgosłup). Ogólnie rzecz biorąc, leki można podawać za pomocą dwóch technik: wlewu podstawowego (ang. basal infusion, BI) i zautomatyzowanego kontrolowanego bolusa (ang. automated mandatory bolus, AMB). W przypadku BI leki podaje się bez przerwy przez dłuższy czas, podczas gdy AMB polega na podawaniu leków w ustalonych odstępach czasu, przy czym każda dawka jest dostarczana w krótkim czasie.

Lepsza metoda dostarczania leków zewnątrzoponowo pozwoliłaby na skuteczne złagodzenie bólu i zmniejszenie częstości występowania bólu wymagającego interwencji anestezjologa (zwanego także bólem przebijającym). Wiązałoby się to również z mniejszą częstością występowania działań niepożądanych związanych ze znieczuleniem zewnątrzoponowym, w tym mniejszą częstością wykonywania porodu przez cesarskie cięcie, porodu instrumentalnego (użycie kleszczy lub próżnociągu w celu ułatwienia porodu), z wydłużeniem czasu łagodzenia bólu porodowego i ze zwiększonym zużyciem środków znieczulających miejscowo.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Wcześniejsze badania zawierały sprzeczne dane dotyczące tego, która metoda (AMB vs BI) przynosi większą ulgę w bólu podczas porodu, a poprzednie przeglądy systematyczne są nieaktualne, ponieważ opublikowano kilka nowych badań na ten temat. Uwzględnienie ich danych może poprawić precyzję naszych wyników dotyczących skuteczności i potencjalnych skutków ubocznych AMB, w porównaniu z BI, w celu utrzymania znieczulenia zewnątrzoponowego podczas porodu. 

Dlatego też naszym celem było porównanie AMB z BI pod względem:

- częstości występowania bólu przebijającego (tj. bólu występującego podczas znieczulenia zewnątrzoponowego wymagającego interwencji anestezjologa)

- częstości wykonywania cesarskiego cięcia

- częstości porodów instrumentalnych

Dodatkowo porównaliśmy AMB i BI pod względem czasu trwania analgezji zewnątrzoponowej i zużycia leków do znieczulenia miejscowego.

Co zrobiliśmy?

Poszukiwaliśmy badań, w których porównywano AMB z BI pod względem łagodzenia bólu podczas porodu. Porównaliśmy i podsumowaliśmy wyniki badań oraz oceniliśmy nasze zaufanie co do wiarygodności wyników, opierając się na czynnikach takich jak metodologia badań i liczba uczestników.

Czego się dowiedzieliśmy?

Nasz przegląd objął 18 badań z udziałem 4590 kobiet będących w terminie porodu w niepowikłanej ciąży. Ogólnie stwierdzono, że AMB zmniejsza częstość występowania bólu przebijającego (wymagającego dodatkowej interwencji anestezjologa) w porównaniu z BI podczas porodu. Obie metody były porównywalne pod względem częstości wykonywania cesarskiego cięcia, porodu instrumentalnego i czasu trwania znieczulenia zewnątrzoponowego.

Jakie są ograniczenia prezentowanych danych naukowych?

Mamy umiarkowane zaufanie do danych naukowych, ale było ono ograniczone przez 2 główne czynniki. Po pierwsze, między badaniami występowały różnice w stosowanych metodach, w tym różnice w rodzajach stosowanych leków, etapie porodu, na którym wykonywano znieczulenie zewnątrzoponowe oraz stosowaniu równoległych form łagodzenia bólu oprócz znieczulenia zewnątrzoponowego. Te różnice między włączonymi badaniami mogły przyczynić się do zaobserwowanych różnic między AMB i BI. Po drugie, niektóre z naszych wyników opierały się na danych uzyskanych od niewielkiej liczby kobiet, co mogło ograniczyć precyzję naszych ustaleń.

Jak aktualne są przedstawione dane naukowe?

Niniejszy przegląd stanowi aktualizację naszego poprzedniego przeglądu, a dane naukowe są aktualne do 31 grudnia 2022 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Karolina Kosowska Redakcja Małgorzata Kołcz Aktualizacja: tłumaczenie maszynowe Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information