Czy łączne stosowanie leków wspomagających zaprzestanie palenia tytoniu i wsparcia behawioralnego pomaga palaczom zerwać z nałogiem?

Wprowadzenie

Wsparcie behawioralne (takie jak krótka porada i poradnictwo przeciwnikotynowe) oraz leki (wareniklina, bupropion i nikotynowa terapia zastępcza w postaci plastrów lub gumy do żucia) pomagają palaczom rzucić palenie. W wielu wytycznych zaleca się łączne stosowanie farmakoterapii i wsparcia behawioralnego w celu ułatwienia zaprzestania palenia tytoniu. Jednak nie jest jasne czy jedne połączenia tych metod są skuteczniejsze niż inne lub czy łączne stosowanie leków i wsparcia behawioralnego jest skuteczniejsze w określonych warunkach albo grupach chorych.

Charakterystyka badań

W lipcu 2015 roku poszukiwaliśmy badań, w których oceniano łączne stosowanie wsparcia behawioralnego i farmakoterapii w celu ułatwienia zaprzestania palenia tytoniu, w porównaniu ze standardową opieką lub stosowaniem krótkoterminowego wsparcia behawioralnego. Palaczy rekrutowano głównie w placówkach opieki zdrowotnej. Do części badań włączono tylko te osoby, które chciały podjąć próbę rzucenia palenia w czasie rekrutacji do badania, natomiast niektóre włączone badania obejmowały osoby, które nie planowały rzucić palenia. W badaniach odnotowano jakiej liczbie osób udało się rzucić palenie tytoniu w okresie co najmniej 6 miesięcy.

Wyniki

Odnaleźliśmy 53 badania obejmujące 25 000 uczestników. W 1 dużym badaniu wykazano duże korzyści. W badaniu tym stosowano intensywne wsparcie obejmujące stosowanie gum do żucia uwalniających nikotynę, wielokrotne sesje grupowe oraz długotrwały kontakt z badanymi, w celu utrzymania abstynencji lub zachęcenia do podejmowania kolejnych prób zaprzestania palenia tytoniu. Ze względu na to, że nie był to typowy program terapeutyczny, nie uwzględniliśmy go w oszacowaniu korzyści, chociaż badanie to wskazuje, że zastosowanie takiego wsparcia może być bardzo skuteczne. Wyniki pozostałych 52 badań dostarczyły danych wysokiej jakości, wskazujących na to, że stosowanie wsparcia behawioralnego łącznie z farmakoterapią zwiększa szansę skutecznego zaprzestania palenia tytoniu na co najmniej 6 miesięcy. Wyniki łącznej analizy wyników przedstawionych badań sugerują, że szansa na odniesienie sukcesu jest większa o 70% do 100%, w porównaniu ze stosowaniem krótkiej porady lub tylko wsparcia. Istnieją dane naukowe, wskazujące na to, że skuteczność działań jest większa, gdy badanych rekrutowano w placówkach opieki zdrowotnej. Nie odnaleziono jasnych danych naukowych, wskazujących na to, że częstszy kontakt skutkuje większą liczbą osób, które rzuciły palenie tytoniu na co najmniej 6 miesięcy.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information