Podawanie dodatkowych płynów matkom karmiącym w celu zwiększenia laktacji

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca karmienie piersią niemowląt przez okres pierwszych sześciu miesięcy życia. Mimo to wiele kobiet odstawia dziecko od piersi ze względu na postrzeganą niewystarczającą ilość pokarmu. W wielu przypadkach, gdy matki niepokoją się o swoją laktację zachęca się je do zwiększenia ilości przyjmowanych płynów. Ponadto matki również potrzebują wody, aby zaspokoić zapotrzebowanie ich organizmu. Woda oraz wszystkie składniki płynów w organizmie stale są tracone wraz z moczem, stolcem oraz potem dlatego też należy ciągle je uzupełniać.

Celem niniejszego przeglądu była ocena, czy zwiększenie przyjmowania płynów przez matki karmiące wpływa korzystnie na laktację oraz na rozwój niemowląt. Jednakże, w ramach przeglądu zidentyfikowano tylko jedno badanie z pseudorandomizacją (metoda, która nie jest w pełni losowa - przyp. tłum.) (obejmujące 210 kobiet). Badanie było niskiej jakości i nie opisano w nim dwóch istotnych z punktu widzenia przeglądu wyników (satysfakcjonujący przyrost masy ciała u niemowląt oraz długość karmienia wyłącznie piersią). W badaniu podano informacje na temat laktacji (inny główny wynik oceniany w tym przeglądzie), jednak sposób przedstawienia danych nie pozwolił na ich dalszą analizę w tym przeglądzie. W badaniu podano, że zalecanie kobietom spożywania dodatkowych płynów nie skutkowało zwiększeniem laktacji, mierzonej za pomocą testu karmienia (znany również jako test ważenia). W 1950 r., kiedy to badanie przeprowadzono, powszechnym było w krajach rozwiniętych ważenie dzieci przed i po karmieniu i jest to tak zwany test ważenia lub karmienia. Jednakże,obecnie nie stosuje się rutynowo tej praktyki u dzieci urodzonych w terminie, ze względu na obawy dotyczące braku precyzji w pomiarze wielkości laktacji. We włączonym badaniu nie podano danych dla żadnego z dodatkowych ocenianych w tym przeglądzie wyników: długości jakiegokolwiek karmienia piersią, satysfakcji matki z karmienia piersią, nawodnienia matki; odwodnienia noworodka lub epizodów chorób układu pokarmowego.

Skuteczność przyjmowania dodatkowych płynów w celu zwiększenia laktacji pozostaje wciąż nieznana, z powodu braku dobrze przeprowadzonych badań. Jednakże, ze względu na to, że fizjologiczne podstawy dla jakiejkolwiek poprawy pozostają niejasne, przeprowadzenie dalszych badań może nie być priorytetem. Nie ma wystarczających danych na poparcie dla przyjmowania zwiększonej ilości płynów ponad poziom, który prawdopodobnie pozwala zaspokoić potrzeby fizjologiczne matek karmiących.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Agnieszka Woźniak, Małgorzata Bała

Tools
Information