Mleczne mieszanki wzbogacane składnikami odżywczymi w porównaniu ze standardowymi mieszankami u niemowląt przedwcześnie urodzonych po wypisaniu ze szpitala

Pytanie badawcze: Czy karmienie wcześniaków mieszanką mleczną wzbogaconą o dodatkowe składniki odżywcze w porównaniu ze standardową mieszanką (przeznaczoną dla niemowląt urodzonych o czasie) po wypisaniu ze szpitala przyspiesza wzrost i poprawia rozwój?

Wstęp: Wiele przedwcześnie urodzonych niemowląt wypisanych do domu po leczeniu szpitalnym otrzymanym po urodzeniu jest mniejszych i waży mniej niż gdyby urodziły się w prawidłowym terminie. Być może podawanie wcześniakom mieszanek mlecznych wzbogaconych o dodatkowe substancje odżywcze (bardziej niż standardowe mleko sztuczne dla niemowląt urodzonych o czasie) pomaga im szybciej rosnąć (i dogonić niemowlęta urodzone w terminie) przy jednoczesnej poprawie rozwoju.

Charakterystyka badania: Zidentyfikowaliśmy 16 badań spełniających kryteria włączenia, z udziałem łącznie 1251 dzieci, poprzez aktualizację wyszukiwania do dnia 8 września 2016 r.

Główne wyniki: Włączone badania dostarczają danych o umiarkowanej jakości wskazujących, że nieograniczone karmienie mlekiem wzbogaconym w substancje odżywcze (względem standardowego mleka) nie ma istotnego wpływu na wzrost i rozwój dzieci aż do ukończenia 18 miesiąca życia. Nie dokonano długoterminowej oceny wzrostu i rozwoju.

Wnioski: Obecne zalecenia aby przepisywać mieszanki mleczne wzbogacone w składniki odżywcze dla wcześniaków po wypisie ze szpitala nie są poparte dostępnymi danymi naukowymi.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information