Leki zapobiegające powstawaniu zakrzepów po wystąpieniu krwawienia w mózgu

Pytanie badawcze
Jakie są korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem leków zapobiegających powstawaniu zakrzepów (znanych jako leki przeciwzakrzepowe) w perspektywie krótko- i długoterminowej po udarze mózgu spowodowanym krwawieniem (nazywanym krwotokiem mózgowym)?

Wprowadzenie
Osoby z udarem mózgu spowodowanym krwotokiem mózgowym są bardziej narażone na powstawanie zakrzepów w naczyniach krwionośnych niż osoby bez krwotoku mózgowego. Brak ruchu we wczesnym okresie po udarze może powodować zakrzepy w żyłach nóg i miednicy. Schorzenia występujące u pacjentów, zarówno w krótkim, jak i długim okresie po udarze, mogą również powodować powstawanie skrzeplin w tętnicach płuc, mózgu, serca, nóg lub innych narządów. Mogą one powodować poważne choroby lub śmierć. Stosowanie leków przeciwzakrzepowych może zapobiegać powstawaniu skrzeplin. Jednak leki te mogą również prowadzić do problemów z krwawieniem, które może powodować poważne choroby lub śmierć. Nie wiadomo, czy leki przeciwzakrzepowe przynoszą korzyści czy szkody pacjentom po przebytym krwotoku mózgowym. Niniejsza praca stanowi aktualizację przeglądu Cochrane opublikowanego po raz pierwszy w 2017 r.

Charakterystyka badań
W październiku 2021 r. zaktualizowaliśmy nasze szeroko zakrojone poszukiwania badań z randomizacją (RCT), które są najbardziej rzetelnymi testami leczenia. Znaleźliśmy 9 badań, które objęły 1491 osób z krwotokiem mózgowym w przeszłości. Cztery badania dotyczyły krótkoterminowego stosowania podawanych we wstrzyknięciach leków rozrzedzających krew (znanych jako antykoagulanty) u osób, które przeżyły krwotok mózgowy. Trzy badania dotyczyły długotrwałego stosowania doustnych antykoagulantów u osób z nieregularnym biciem serca (znanym jako migotanie przedsionków), które przeżyły krwotok mózgowy. Jedno badanie dotyczyło długotrwałego stosowania doustnych leków rozrzedzających krew (znanych jako leki przeciwpłytkowe) po krwotoku mózgowym, a w innym badaniu porównano dwa różne rodzaje leków przeciwpłytkowych.

Główne wyniki
Nie zidentyfikowaliśmy znaczących korzyści ani zagrożeń związanych z krótkoterminowym wstrzykiwaniem leków przeciwzakrzepowych lub długoterminowym stosowaniem doustnych leków przeciwpłytkowych. Chociaż długotrwałe stosowanie doustnych antykoagulantów zmniejszało ryzyko poważnego krwawienia lub powstania zakrzepu u osób z migotaniem przedsionków, które przeżyły krwotok mózgowy, to wyniki nie były precyzyjne, a my byliśmy tylko umiarkowanie pewni tych danych naukowych. Nie zidentyfikowaliśmy znaczących różnic pod względem korzyści lub ryzyka dla porównywania długoterminowego stosowania 2 leków przeciwpłytkowych (cilostazolu w porównaniu z kwasem acetylosalicylowym) u osób, które w przeszłości przebyły zarówno udar mózgu lub mini udar z powodu zakrzepów, jak i krwotok mózgowy.

Wnioski
Chociaż leki przeciwzakrzepowe wydają się być obiecującą metodą leczenia po przebytym krwotoku mózgowym, nie możemy być pewni tych wyników na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań. Aby mieć pewność co do działania tych leków u pacjentów po przebytym krwotoku mózgowym, potrzebne są większe badania. Osiem trwających badań pomoże rozstrzygnąć te wątpliwości, jeśli zrekrutują one dużą liczbę uczestników.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Węglarz; Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information