Ogrodnictwo jako forma terapii w schizofrenii

Hortiterapia (ogrodolecznictwo; przyp. tłum.) opiera się na wartościach terapeutycznych płynących z wykonywania czynności w ogrodzie, takich jak: uprawa owoców lub warzyw i/lub kwiatów. Uznaje się, że ogrodnictwo wpływa na poprawę samopoczucia poprzez wykonywanie czynności rekreacyjnych i towarzyskich, które mogą prowadzić do poprawy myślenia, zawiązania nowych przyjaźni oraz wytworzenia pozytywnych emocji. Korzyści z ogrodnictwa mogą mieć zastosowanie również u osób z poważnymi chorobami psychicznymi, np. chorych na schizofrenię. Ogrodnictwo redukuje poziom stresu, co jest o tyle istotne, że stres może często prowadzić do choroby psychicznej. Ogrodnictwo jest także ciężką pracą i aktywnością fizyczną, przez co motywuje osoby z chorobą psychiczną, które często czują się zmęczone i apatyczne. Przyrost masy ciała jest powszechny u osób z chorobami psychicznymi, a ogrodnictwo jest dobrym ćwiczeniem fizycznym.

U 5% do 15% osób ze schizofrenią występują objawy pomimo przyjmowania leków przeciwpsychotycznych, m.in. dlatego, że leki mają skutki uboczne wywołujące osłabienie, stąd hortiterapia może mieć pozytywny wpływ na tych ludzi.

Niniejszy przegląd skupiał się na skutkach hortiterapii u osób ze schizofrenią. W styczniu 2013 r. przeprowadziliśmy elektroniczne wyszukiwanie badań spełniających kryteria naszego przeglądu i odnaleźliśmy tylko jedno badanie z randomizacją, które obejmowało 24 osoby ze schizofrenią. Pacjenci ci otrzymywali standardowe leczenie w połączeniu z hortiterapią lub jedynie standardową opiekę. Badanie trwało tylko 2 tygodnie (10 kolejnych dni) bez długotrwałej obserwacji. Uzyskaliśmy kilka wyników, ale jakość danych została oceniona przez nas jako bardzo niska. Niektóre informacje z tego badania wskazywały na korzyści ze stosowania hortiterapii, jednak nie ma wystarczających danych naukowych, aby wyciągać jakiekolwiek wnioski dotyczące korzyści lub szkodliwości tej terapii dla osób ze schizofrenią. Konieczne jest przeprowadzenie lepiej zaplanowanych i opisanych oraz obejmujących większą liczbę uczestników badań, aby określić skuteczność i korzyści ze stosowania hortiterapii.

To streszczenie prostym językiem zostało napisane przez Benjamina Gray'a, użytkownika usług opieki zdrowotnej i eksperta w Rethink Mental Illness.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny, Małgorzata Kołcz

Tools
Information