Czy antagonisty opioidów, takie jak naltrekson, pomagają w rzucaniu palenia?

Antagonisty opioidów to grupa leków hamujących działanie narkotyków takich jak heroina i morfina. Być może przez blokowanie przyjemnych efektów palenia mogłyby one być pomocne w zmniejszaniu uzależnienia od nikotyny. Do tego przeglądu znaleźliśmy 8 badań z użyciem naltreksonu, antagonisty opioidów o przedłużonym działaniu. Badania obejmowały ponad 1200 palaczy. W połowie badań oceniano korzyści z dodania naltreksonu do nikotynowej terapii zastępczej stosowanej przez wszystkich uczestników badania. W porównaniu z placebo, naltrekson nie zwiększył liczby osób, które nie paliły zaraz po zakończeniu leczenia lub po upływie co najmniej 6 miesięcy - zarówno stosowany sam, jak i jako dodatek do nikotynowej terapii zastępczej. Dostępne dane nie wskazują zatem, aby antagonisty opioidów, takie jak naltrekson, wspomagały rzucanie palenia.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłum. Bartłomiej Matulewicz, red. Łukasz Strzeszyński

Tools
Information