Ćwiczenia w wodzie dla osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego lub biodrowego

Pytanie badawcze

Jakie są efekty ćwiczeń w wodzie w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego i biodrowego?

Wprowadzenie: co to jest choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego i kolanowego oraz czym są ćwiczenia w wodzie?

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest przewlekłą chorobą charakteryzującą się bólem i tkliwością stawów oraz ograniczoną ruchliwością. Obecnie tej choroby nie da się wyleczyć. Możliwe jest tylko łagodzenie objawów oraz leczenie mające zapobiegać dalszemu rozwojowi choroby. Ćwiczenia w wodzie to ćwiczenia fizyczne, które uczestnicy wykonują zanurzeni w wodzie o temperaturze od 32°C do 36°C. Jest to aktualizacja opublikowanego wczesniej przeglądu Cochrane; prezentujemy wyniki badań dotyczących skuteczności ćwiczeń w wodzie w leczeniu osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego i biodrowego.

Charakterystyka badań

W tym podsumowaniu aktualizacji przeglądu Cochrane przedstawiamy wnioski z badań na temat efektów ćwiczeń w wodzie u osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego i biodrowego. Po wyszukaniu wszystkich istotnych badań opublikowanych do 28 kwietnia 2015 roku, do obecnej aktualizacji włączyliśmy 9 nowych badań. Łącznie przegląd obejmuje 13 badań (1190 uczestników). W większości badań brały udział osoby z łagodnymi lub umiarkowanymi objawami choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego lub biodrowego.

Najważniejsze wyniki

Ćwiczenia w wodzie w mieszanej grupie osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego lub biodrowego prawdopodobnie nieco zmniejszają ból i niesprawność oraz mogą nieznacznie poprawiać jakość życia po ukończeniu cyklu leczenia (do 12 tygodniu ćwiczeń w wodzie). Ta aktualizacja przeglądu nie zmieniła wniosków opublikowanych we wcześniejszej wersji przeglądu Cochrane.

Ból (im niższy wynik tym lepszy)

Osoby, które ukończyły program ćwiczeń w wodzie oceniały swój ból o 5 punktów niżej (od 3 do 8 punktów mniej) w skali 0-100 w porównaniu do osób, które nie wykonywały ćwiczeń w wodzie (bezwzględna poprawa o 5%).

Osoby, które ukończyły program ćwiczeń oceniały swój ból na 41 punktów w skali od 0 do 100.

Osoby z grupy kontrolnej oceniały swój ból na 46 punktów w skali od 0 do 100.

Niesprawność [im niższy wynik tym lepszy]

Osoby, które ukończyły program ćwiczeń w wodzie oceniały swoją niesprawność o 5 punktów niżej (od 3 do 8 punktów niżej) w skali 0-100 w porównaniu do osób, które nie wykonywały ćwiczeń w wodzie (bezwzględna poprawa o 5%)

Osoby, które ukończyły program ćwiczeń oceniały swoją niesprawność na 39 punktów w skali od 0 do 100.

Osoby z grupy kontrolnej oceniały swoją niesprawność na 44 punkty w skali od 0 do 100.

Jakość życia [im wyższy wynik tym lepszy]

Osoby, które ukończyły program ćwiczeń w wodzie oceniały na koniec ćwiczeń swoją jakość życia o 7 punktów wyżej (od 0 do 13 punktów wyżej) w skali 0-100 w porównaniu do osób, które nie wykonywały ćwiczeń w wodzie (bezwzględna poprawa o 13%).

Osoby, które ukończyły program ćwiczeń oceniały swoją jakość życia na 57 punktów w skali od 0 do 100.

Osoby z grupy kontrolnej oceniały swoją jakość życia na 50 punktów w skali od 0 do 100.

Badanie rentgenowskie stawów - w żadnym z badań nie analizowano parametrów radiologicznych

Uczestnicy wycofani z badań

Z grup wykonujących ćwiczenia w wodzie wycofało się o 3 osoby na 100 więcej (bezwględne zwiększenie o 3%).

18 z 100 osób z grupy ćwiczeń odpadło z programu ćwiczeń.

15 ze 100 uczestników wypadło z grupy kontrolnej.

Poważne działania niepożądane

Nie opisano żadnych działań niepożądanych związanych z uczestnictwem w ćwiczeniach w wodzie.

Jakość danych naukowych

Dane o umiarkowanej jakości wskazują, że u osób z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego i kolanowego ćwiczenia w wodzie mogą zmniejszać ból i niesprawność oraz poprawiać jakość życia zaraz po zakończeniu cyklu leczenia. Przyszłe badania mogą wpłynąć na te wnioski.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Łukasz Strzeszyński

Tools
Information