Chińskie zioła lecznicze w nagminnym zapaleniu przyusznic (świnka)

Pytanie badawcze
Naszym celem była analiza danych naukowych dotyczących skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania chińskich ziół leczniczych w nagminnym zapaleniu przyusznic.

Wprowadzenie
Nagminne zapalenie przyusznic (łac. parotitis epidemica, świnka - przyp. tłum.) jest chorobą zakaźną wywołaną przez namnażanie się wirusa świnki w górnych drogach oddechowych. Może przybierać różne postaci: od łagodnej choroby górnych dróg oddechowych do choroby prowadzącej do poważnych powikłań. Od tysięcy lat, w tradycyjnej medycynie chińskiej stosuje się leki ziołowe jako podstawowa metodę zapobiegania i leczenia świnki. Wielu chińskich lekarzy uważa, że chińskie zioła lecznicze są skuteczne w leczeniu świnki.

Charakterystyka badań
Dane naukowe są aktualne do lutego 2015 roku. Autorzy przeglądu nie znaleźli żadnych badań z randomizacją (RCT; badania kliniczne, w których uczestników przydziela się losowo do grup - przyp. tłum.), które dostarczyłyby wiarygodnych danych naukowych oceniających skuteczność i bezpieczeństwo stosowania chińskich ziół leczniczych w nagminnym zapaleniu przyusznic. Chociaż do przeglądu nie włączyliśmy żadnego badania, dokonaliśmy przeglądu istniejących badań i nie znaleźliśmy żadnych doniesień o działaniach niepożądanych chińskich ziół leczniczych stosowanych w leczeniu świnki.

Główne wyniki
Potrzebne są wysokiej jakości badania, aby odpowiedzieć na pytania zadane w niniejszym przeglądzie.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Joanna Zając Redakcja Magdalena Koperny

Tools
Information