نقش گیاهان دارویی چینی در درمان اوریون

سوال مطالعه مروری
شواهد مربوط به تاثیر و بی‌خطری (safety) استفاده از گیاهان دارویی چینی را برای اوریون بررسی کردیم.

پیشینه
اوریون (mumps) (پاروتیت اپیدمی (epidemic parotitis)) یک بیماری عفونی است که در اثر تکثیر ویروس اوریون در دستگاه تنفسی فوقانی ایجاد می‌شود. این وضعیت می‌تواند از یک بیماری خفیف دستگاه تنفسی فوقانی تا عوارض جدی متغیر باشد. هزاران سال است که داروهای گیاهی در طب سنتی چین (traditional Chinese medicine; TCM) به عنوان درمان اصلی برای پیشگیری و درمان اوریون استفاده می‌شوند. بسیاری از پزشکان چینی معتقدند که گیاهان دارویی چینی در درمان اوریون موثر هستند.

ویژگی‌های مطالعه
شواهد تا فوریه 2015 به‌روز است. نویسندگان مرور هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی شده و کنترل‌شده‌ای (RCTs) را برای ارائه شواهد قابل اعتماد در زمینه اثربخشی و بی‌خطری گیاهان دارویی چینی در درمان اوریون پیدا نکردند. اگرچه هیچ کارآزمایی‌‌ای گنجانده نشد، مطالعات را بررسی کردیم و هیچ گزارشی را از عوارض جانبی گیاهان دارویی چینی به عنوان درمانی برای اوریون پیدا نکردیم.

نتایج کلیدی
برای پاسخ به این سوالات، انجام کارآزمایی‌هایی با کیفیت بالا مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ RCT موافق یا علیه داروهای گیاهی چینی مورد استفاده را در درمان اوریون پیدا نکردیم. امیدواریم RCTهای باکیفیت بیشتری در آینده انجام شوند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

اوریون (mumps) یک بیماری عفونی است که توسط ویروس اوریون ایجاد می‌شود. پزشکان چینی عموما معتقدند که گیاهان دارویی چینی در تسکین نشانه‌ها و کاهش دوره اوریون موثر هستند. گیاه‌پزشکان تمایل دارند یک برنامه درمانی را با توجه به نشانه‌های فردی ایجاد کنند.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی و بی‌خطری (safety) استفاده از گیاهان دارویی چینی در ترکیب با درمان‌های معمول برای اوریون.

روش‌های جست‌وجو: 

ما CENTRAL (2015، شماره 1)، MEDLINE (1948 تا هفته 4 ژانویه 2015)، EMBASE (1974 تا فوریه 2015)، CINAHL (1981 تا فوریه 2015)، AMED (1985 تا اپریل 2014)، Chinese Biomedical Database (CBM) (1980 تا فوریه 2015)، زیرساخت‌های دانش ملی چین (China National Knowledge Infrastructure) (1979 تا فوریه 2015)، VIP Information (1989 تا فوریه 2015)، و بانک‌های اطلاعاتی کارآزمایی‌های در حال انجام مرتبط را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (randomised controlled trials; RCTs) از مصرف گیاهان دارویی چینی برای اوریون (با یا بدون عوارض).

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم کیفیت کارآزمایی را ارزیابی کرده و استخراج داده‌ها را انجام دادند. برای یافتن داده‌های ازدست‌رفته مربوط به تخصیص شرکت‌کنندگان، با نویسندگان کارآزمایی تماس گرفتیم. برخی کارآزمایی‌ها شرکت‌کنندگان را بر اساس توالی پذیرش آنها تخصیص دادند، که آن را به یک تخصیص شبه-تصادفی تبدیل کرد. هیچ یک از کارآزمایی‌ها تخصیص شرکت‌کنندگان را پنهان نکرد یا از کورسازی (blinding) بهره نبرد.

نتایج اصلی: 

هیچ کارآزمایی واجد شرایطی را برای ورود شناسایی نکردیم. تعداد 108 مطالعه را شناسایی کردیم که مدعی استفاده از تخصیص تصادفی بودند. تعداد 104 مطالعه را حذف کردیم زیرا روش‌های تخصیص که نویسندگان استفاده کرده بودند، در واقع تصادفی‌سازی شده نبودند. ما نتوانستیم با نویسندگان کارآزمایی چهار مطالعه باقی‌مانده تماس بگیریم. این کارآزمایی‌ها نیاز به ارزیابی بیشتر دارند و به بخش «مطالعات در انتظار طبقه‌بندی» اختصاص داده شده‌اند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information