Cyfrowe interwencje zdrowotne u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)

Pytanie badawcze

Czy cyfrowe interwencje zdrowotne pomagają chorym poprawiać swój stan zdrowia i lepiej radzić sobie z POChP? Czy ich zastosowanie pomaga zmienić zachowania dotyczące radzenia sobie z objawami choroby?

Czym jest POChP?

POChP jest przewlekłą i postępującą chorobą dróg oddechowych i płuc. Zazwyczaj POChP jest wynikiem długotrwałego narażenia na szkodliwe substancje chemiczne zawarte w dymie tytoniowym, co prowadzi do zapalenia dróg oddechowych, a także nieprawidłowego rozszerzania się przestrzeni powietrznych w płucach. Ze względu na bardzo zróżnicowany charakter POChP, choroba ta wpływa na życie poszczególnych osób w bardzo zróżnicowany sposób. Uporczywy kaszel i duszności są charakterystycznymi objawami POChP, które pogarszają się podczas zaostrzeń i nasilają z czasem. Utrudnia to wykonywanie codziennych czynności i w znacznym stopniu wpływa na jakość życia.

Leczenie POChP jest złożone i różni się w zależności od stopnia zaawansowania choroby. Często ważną rolę w łagodzeniu objawów odgrywają techniki samokontroli, takie jak ćwiczenia oddechowe, a także połączenie farmakoterapii i wspomagania tlenem.

„Cyfrowe interwencje zdrowotne” i „telemedycyna” to pojęcia obejmujące wykorzystanie technologii do komunikacji i przesyłania informacji między pacjentem a podmiotem świadczącym usługi zdrowotne, co pomaga w zdalnym kontrolowaniu stanu zdrowia pacjenta. Mogą one obejmować (ale nie są do tego ograniczone) korzystanie z aplikacji na telefonie komórkowym lub tablecie do rejestrowania objawów i czynności płuc, co pozwala klinicyście na dostosowanie leków w czasie rzeczywistym. Mogą one również obejmować zdalne szkolenie pacjenta w zakresie technik samokontroli. Chorzy na POChP mogą odnieść znaczne korzyści ze stosowania takich zabiegów, oferujących wygodną i łatwo dostępną opiekę zdrowotną.

Dlaczego stworzyliśmy ten przegląd?

Chcieliśmy sprawdzić, czy zastosowanie cyfrowych interwencji zdrowotnych było pomocne dla chorych na POChP w radzeniu sobie z chorobą i czy przyczyniło się do zmiany ich zachowań w kierunku samokontroli. Ponadto chcieliśmy zrozumieć techniki służące zmianie zachowań zastosowane w różnych interwencjach cyfrowych.

Jakie dane naukowe znaleźliśmy?

W większości przypadków cyfrowe interwencje zdrowotne lub podejście wielodziedzinowe nie spowodowały zwiększenia dystansu marszu pokonywanego przez chorego ani wiary we własne możliwości w zakresie radzenia sobie z chorobą. Zaobserwowano niewielką, krótkoterminową poprawę jakości życia dzięki zastosowaniu interwencji internetowych, ale nie możemy być pewni, czy poprawa ta będzie długoterminowa. Długotrwałe stosowanie interwencji cyfrowych może zmniejszyć trudności z oddychaniem, ale może mieć mały lub nawet żaden wpływ na ryzyko zaostrzeń choroby. Ze względu na ograniczone dane naukowe, nie możemy z całą pewnością stwierdzić, że można stosować interwencje cyfrowe w celu poprawy stanu zdrowia chorych na POChP lub że zmniejszają one szkody wyrządzone przez tę chorobę. Istnieje niewiele lub brakuje danych na temat ewentualnych niepożądanych skutków ubocznych stosowania interwencji cyfrowych. Więcej badań w tym obszarze może dostarczyć bardziej wiarygodnych wniosków dotyczących ich stosowania, a także informacji na temat zachowania ludzi wobec tych nowatorskich podejść.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Julia Strycharz Redakcja: Agnieszka Kopcińska, Mariusz Marczak Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information