Amiodaron w zapobieganiu nagłej śmierci sercowej

Wprowadzenie

Nagła śmierć sercowa (sudden cardiac death; SCD) jest obecnie istotną przyczyną zgonów. Osoby z grupy ryzyka (głównie z różnymi chorobami serca) umierają niespodziewanie z przyczyn sercowych, zazwyczaj z powodu arytmii (zaburzeń rytmu serca). Najlepszą metodą zapobiegania jest wszczepialny defibrylator serca (implantable cardiac defibrillator; ICD). Jego dostępność jest jednak ograniczona w krajach z niskim i średnim dochodem narodowym. Lek antyarytmiczny amiodaron mógłby zmniejszać częstość występowania SCD oraz stanowić alternatywę dla ICD, gdy ten jest niedostępny.

Charakterystyka badań

Przeszukaliśmy naukowe bazy danych w celu odnalezienia badań klinicznych oceniających wpływ amiodaronu, w porównaniu z innymi lekami przeciwarytmicznymi lub placebo, na ryzyko SCD, umieralność oraz możliwe skutki uboczne. Zakwalifikowaliśmy badania z udziałem dorosłych z grupy wysokiego ryzyka, po przebytym nagłym zatrzymaniu akcji serca lub z poważnym uszkodzeniem serca powodującym arytmię. Dane naukowe są aktualne na marzec 2015 r.

Główne wyniki

Znaleźliśmy 24 badania obejmujące 9 997 uczestników. Dane naukowe wskazują, że u osób z grupy wysokiego ryzyka amiodaron może zapobiegać SCD lub umieralności w porównaniu z placebo, i jest przypuszczalnie lepszy od innych leków antyarytmicznych.

Natomiast u pacjentów po przebytym zatrzymaniu akcji serca nie jest pewne, czy amiodaron zwiększa, czy zmniejsza ryzyko wystąpienia kolejnego epizodu zatrzymania akcji serca lub zgonu.

Ponadto przyjmowanie amiodaronu, w porównaniu do placebo lub innych leków antyarytmicznych, może prowadzić do wystąpienia lub nasilenia działań niepożądanych zachodzących w tarczycy lub płucach.

Jakość danych naukowych

Ogólna jakość danych naukowych w tych badaniach była niska.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Sylwia Łach Redakcja Łukasz Strzeszyński

Tools
Information