Czas podejmowania leczenia u osób, u których niedawno wystąpiły objawy zwężenia tętnicy szyjnej

Wprowadzenie

Udar niedokrwienny mózgu występuje, gdy dopływ krwi do części mózgu jest zablokowany. Może to być spowodowane przez chorobę tętnicy szyjnej, która prowadzi do znacznego zwężenia tętnicy, powstawania zakrzepu i zatykania drobnych naczyń krwionośnych na drodze przepływu krwi. Poprzez chirurgiczne usunięcie chorej części tętnicy szyjnej albo wstawienie rurki (stentu), otwierającej tętnicę, można udrożnić tętnicę szyjną i przywrócić odpowiedni przepływ krwi.

Nie ma pewności, czy leczenie należy przeprowadzić natychmiast, czy poczekać kilka dni. Wczesne leczenie może poprawić przepływ krwi i zapobiec nowym udarom. Może jednak nieść ze sobą większe ryzyko udaru [krwotocznego] lub krwawienia.

Pytanie badawcze

Autorzy przeglądu ocenili skuteczność przeprowadzenia bardzo wczesnego leczenia (w ciągu dwóch dni) w porównaniu z leczeniem opóźnionym (po dwóch dniach) u osób, u których właśnie wystąpiły objawy zwężenia tętnicy szyjnej.

Charakterystyka badań

Wyszukiwanie badań jest aktualne do 26 stycznia 2016 r. Autorzy znaleźli tylko jedno badanie kliniczne z randomizacją, w których oceniono wpływ czasu przeprowadzenia operacji na wyniki leczenia. Obejmowało ono 40 uczestników (między 47. a 84. rokiem życia).

Główne wyniki

Ze względu na skąpe dane naukowe, autorzy nie mogli określić, czy termin operacji jest ważnym czynnikiem determinującym wynik leczenia u chorych, u których właśnie wystąpiły objawy zwężenia tętnicy szyjnej.

Jakość danych naukowych

Nie ma wystarczających danych naukowych pokazujących, jaki jest najlepszy moment na przeprowadzenie operacji u chorych, u których właśnie wystąpiły objawy zwężenia tętnicy szyjnej. Ogólna jakość danych naukowych była bardzo niska, ponieważ włączono tylko jedno badanie, w którym uczestniczyła mała liczba osób i nie podano wyników. Konieczne są dalsze badania z udziałem większej liczby pacjentów.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Monika Storman Redakcja: Wiktoria Leśniak

Tools
Information