Czy aktywność fizyczna ma korzystny lub szkodliwy wpływ na marskość wątroby?

Wprowadzenie

Długotrwałe uszkodzenie wątroby może spowodować tworzenie się tkanki bliznowatej, które ostatecznie zastępuje zdrową tkankę wątroby i prowadzi do przewlekłego jej uszkodzenia (marskości). U chorych z marskością wątroby często dochodzi do utraty siły i masy mięśniowej. Dlatego też, aktywność fizyczna może być dla nich korzystna.

Pytanie badawcze

Zbadaliśmy korzystne i szkodliwe skutki ćwiczeń fizycznych poprzez porównanie ich z ćwiczeniami pozorowanymi (na przykład nadzorowanymi sesjami relaksacyjnymi) lub z niewykonywaniem ćwiczeń.

Data wyszukiwania

Luty 2018 roku.

Źródła finansowania badań

Żadne z uwzględnionych w przeglądzie badań nie otrzymało dofinansowania, ani wsparcia ze strony przemysłu farmaceutycznego lub elektrotechnicznego.

Charakterystyka badań

Uwzględniliśmy 6 badań z randomizacją (RCT; w których uczestnicy są losowo przydzieleni do jednej z dwóch grup), do których włączono 173 osoby. U wszystkich chorych rozpoznano marskość wątroby. Interwencje obejmowały różne rodzaje ćwiczeń, takie jak jazda na rowerze, chodzenie po bieżni czy podnoszenie ciężarów. Programy dzieliły się na domowe lub nadzorowane i trwały od 8 do14 tygodni.

Główne wyniki

Nie wydaje się, żeby ćwiczenia fizyczne miały wpływ na śmiertelność (ryzyko zgonu), ryzyko wystąpienia działań niepożądanych lub na jakość życia.

Jakość danych naukowych

Ogólnie, dane dotyczące skutków aktywności fizycznej były niskiej lub bardzo niskiej jakości. Czynniki obniżające jakość danych obejmowały: brak badań obciążonych małym ryzykiem błędu systematycznego, małą liczbę uczestników badań i niespójne wyniki pomiędzy poszczególnymi badaniami.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Olga Adamowicz-Sidor Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information