Adalimumab w leczeniu aktywnej postaci choroby Leśniowskiego i Crohna

Co to jest choroba Leśniowskiego i Crohna?

Choroba Leśniowskiego i Crohna (ChLC) jest chorobą jelit, w której dochodzi do zapalenia ścian przewodu pokarmowego. Może dotyczyć każdego odcinka przewodu pokarmowego, od jamy ustnej do odbytu. Do objawów choroby należą: ból brzucha, krwista biegunka oraz utrata masy ciała. W momencie kiedy chorzy na ChLC doświadczają objawów choroby, uznaje się ją za aktywną. Kiedy objawy ustąpią, uznaje się, że choroba jest w remisji.

Co to jest adalimumab?

Adalimumab to lek biologiczny, który pomaga zmniejszyć stan zapalny i złagodzić ból u osób cierpiących na stany zapalne, takie jak ChLC. Adalimumab działa poprzez wiązanie z czynnikiem martwicy nowotworów alfa i blokowanie efektu zapalnego, co powoduje zmniejszenie bólu w stanie zapalnym u chorych na ChLC. W przypadku aktywnej postaci ChLC adalimumab zazwyczaj wstrzykuje się pod skórę. Początkowa dawka wynosi 160 mg, a kolejna, podawana dwa tygodnie później - 80 mg.

Co badali naukowcy?

Naukowcy badali czy adalimumab może doprowadzić do remisji u chorych z umiarkowaną i ciężką aktywną postacią ChLC. Analizowali również, czy lek ten może pomóc w leczeniu objawów ChLC i czy nie powoduje działań niepożądanych. Dokonano przeglądu literatury medycznej do 16 kwietnia 2019 r.

Co udało się ustalić?

Znaleziono 3 badania, w których wzięło udział 714 uczestników w wieku powyżej 18 lat. Wszyscy uczestnicy cierpieli na umiarkowaną lub ciężką aktywną postać ChLC. Łącznie 451 chorych leczono adalimumabem, a 268 chorych otrzymało placebo („fałszywy” lek). Liczba uczestników, u których nastąpiła remisja lub złagodzenie objawów była większa w grupie chorych leczonych adalimumabem, w porównaniu z grupą placebo. Częstość występowania działań niepożądanych (adalimumab: 62%, placebo: 72%), poważnych działań niepożądanych (adalimumab: 2%, placebo: 5%) oraz odsetek pacjentów rezygnujących z udziału w badaniu z powodu wystąpienia działań niepożądanych (adalimumab: 1%, placebo: 3%) były mniejsze w grupie leczonych adalimumabem, w porównaniu z placebo. Powszechnie zgłaszane działania niepożądane obejmowały: reakcje w miejscu wstrzyknięcia, ból brzucha, uczucie zmęczenia, nasilenie objawów choroby oraz nudności.

Wnioski

Dane naukowe o wysokiej pewności oszacowania wskazują na to, że leczenie adalimumabem w celu wywołania remisji i złagodzenia objawów u chorych z umiarkowaną lub ciężką aktywną postacią ChLC przyniosło lepsze efekty niż stosowanie placebo. Działania niepożądane występowały rzadziej w przypadku leczenia adalimumabem niż podczas podawania placebo. Nie ma jednak pewności co do wpływu stosowania adalimumabu na występowanie skutków ubocznych, ze względu na małą liczbę zgłaszanych przypadków. Z tego powodu nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków dotyczących skutków ubocznych związanych ze stosowaniem tego leku u chorych na ChLC. Konieczne są dalsze badania w celu przeanalizowania długotrwałych korzyści i szkód wynikających ze stosowania adalimumabu u chorych na ChLC.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Agnieszka Pawlicka Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information