Akupunktura po przebytym udarze mózgu

Pytanie badawcze

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania akupunktury podczas rekonwalescencji u pacjentów po udarze, spowodowanym zakrzepem lub wylewem krwi do mózgu.

Wprowadzenie

Udar mózgu to poważna choroba wiążąca się z dużą chorobowością i śmiertelnością. Akupunktura, jedna z głównych form fizjoterapii tradycyjnej medycyny chińskiej, od setek lat stosowana jest w Chinach przy rehabilitacji pacjentów po udarze, jednak dowody jej skuteczności są niejednoznaczne.

Charakterystyka badań

Przeszukaliśmy elektroniczne bazy danych oraz Chiński Rejestr Badań Klinicznych do lutego 2017 roku oraz dwie platformy poświęcone badaniom klinicznym (WHO International Clinical Trials Registry Platform i Clinicaltrials.gov) do kwietnia 2017 roku. W przeglądzie uwzględniono 33 randomizowane badania kliniczne (RCTs), które objęły 3946 uczestników. Spośród nich dostępne były wyniki 22 badań klinicznych (2865 osób) porównujących terapię akupunkturą z dowolną grupą kontrolną. Jedynie w 6 badaniach klinicznych (668 uczestników) porównywano działanie akupunktury z akupunkturą pozorowaną.

Główne wyniki

W badaniach porównujących akupunkturę z bardziej adekwatną interwencją kontrolną, czyli akupunkturą pozorowaną nie wykazano wpływu akupunktury na zmniejszenie śmiertelności, stopnia niepełnosprawności lub poprawę funkcji neurologicznych i motorycznych. U 64 spośród 1037 uczestników (6,2%) wystąpiły działania niepożądane, takie jak: ból, zawroty głowy i omdlenia, a 14 osób (1,4%) było zmuszonych przerwać terapię akupunkturą.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych była niska lub bardzo niska z uwagi na ryzyko stronniczości we włączonych badaniach oraz na różnice w typie i czasie stosowania akupunktury. W celu potwierdzenia skuteczności akupunktury jako metody leczenia udarów, niezbędne są dalsze miarodajne badania kliniczne.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Zuzanna Stępień Redakcja: Piotr Szymczak, Małgorzata Kołcz

Tools
Information