Ćwiczenia fizyczne w zaawansowanym raku płuc

Pytanie badawcze

Oceniliśmy wpływ ćwiczeń na poziom sprawności fizycznej, siłę mięśni, jakość życia, nasilenie duszności, zmęczenie, uczucie lęku i depresji oraz czynność płuc u pacjentów z zaawansowanym rakiem płuc.

Wprowadzenie

Pacjenci z zaawansowanym rakiem płuc często cierpią z powodu licznych objawów i chorób towarzyszących. W połączeniu z działaniami niepożądanymi leczenia onkologicznego prowadzi to do gorszej sprawności fizycznej. Ma to istotne znaczenie, ponieważ poziom sprawności fizycznej jest wyznacznikiem ogólnego stanu zdrowia i ma decydujące znaczenie dla zdolności pacjenta do uczestnictwa w aktywnościach życia codziennego i tolerancji uciążliwego leczenia. Udowodniony jest pozytywny wpływ aktywności fizycznej na poprawę jakości życia i przeżycie chorych z różnymi rodzajami nowotworów. Jednak wpływ ćwiczeń na te wyniki u chorych z zaawansowanym rakiem płuc nie jest jasny.

Charakterystyka badań

Przeanalizowaliśmy wszystkie badania (randomizowane z grupą kontrolną) opublikowane do czerwca 2018 r. Znaleźliśmy sześć badań, w których wzięło udział 221 uczestników w wieku 59 do 70 lat. Badania te obejmowały różną liczbę osób, od 20 do 111 uczestników.

Główne wyniki

Nasze wyniki wykazały, że aktywni fizycznie pacjenci z rakiem płuc byli sprawniejsi i mieli lepszą jakością życia w porównaniu z tymi, którzy nie ćwiczyli. Nie odnotowaliśmy żadnej różnicy w sile mięśni, nasileniu duszności lub zmęczenia, poczuciu lęku, depresji lub czynności płuc. Nie wykazano poważnych skutków ubocznych u aktywnych fizycznie osób z rakiem płuc, lecz tylko trzy badania analizowały te parametry.

Jakość danych naukowych

Wyniki tego przeglądu nie są jednoznaczne, głównie z powodu małej liczby przeprowadzonych badań i niewielkiej liczby uczestników oraz wątpliwości co do przeprowadzenia badań zgodnie z wysokim standardami.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Monika Bortnowska Redakcja: Piotr Szymczak, Małgorzata Kołcz

Tools
Information