Ćwiczenia w leczeniu objawów naczynioruchowych w przebiegu menopauzy

Pytanie badawcze: Czy ćwiczenia są skuteczną metodą redukcji uderzeń gorąca/nocnych potów u kobiet z tymi objawami w przebiegu menopauzy?

Wprowadzenie: Badania sugerują, że wysoki odsetek kobiet w okresie menopauzy doświadcza uderzeń gorąca i potów nocnych. Terapia hormonalna uważana jest za najbardziej skuteczną metodę leczenie tych objawów. Badania wskazują jednak, że hormonalna terapia może potencjalnie wiązać się z negatywnymi skutkami zdrowotnymi. Obecnie wiele kobiet rezygnuje z tego leczenia i i poszukuje alternatywnych metod. Coraz istotniejsze staje się więc poszukiwanie zmian stylu życia, które mogą pomóc zmniejszać częstotliwość oraz uciążliwość uderzeń gorąca oraz nocnych potów. Autorzy przeglądu z Cochrane Collaboration przeanalizowali dane naukowe, które są aktualne do marca 2014 r.

Charakterystyka badań: W pięciu badaniach losowo przydzielono 762 kobiety z uderzeniami gorąca/nocnymi potami (do odpowiednich metod; przyp.tłum.). Połączono wyniki trzech badań, które porównywały ćwiczenia z grupą kontrolną (454 kobiet) oraz dwóch porównujących ćwiczenia z jogą (279 kobiet). W jednym małym badaniu (14 kobiet) oceniano ćwiczenia w porównaniu z terapią hormonalną.

Główne wyniki: Nie stwierdzono różnic w odniesieniu do występowania uderzeń gorąca wśród kobiet ćwiczących w porównaniu z brakiem interwencji. Na podstawie jednego małego badania zasugerowano, że terapia hormonalna jest bardziej skuteczna niż ćwiczenia. Dane naukowe nie były wystarczające, aby wykazać czy ćwiczenia są bardziej skuteczne niż joga. W żadnym z badań nie wykazano różnic pomiędzy grupami w odniesieniu do działań niepożądanych. Jednak dane naukowe na ten temat były ograniczone.

Jakość danych naukowych: Jakość metodologiczna badań była zróżnicowana. Oceniliśmy, że dane naukowe są niskiej jakości. Głównymi ograniczeniami był niejasny opis metodologii, niespójne wyniki oraz brak dokładności.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając

Tools
Information