Bupiwakaina liposomalna jako blokada nerwów w leczeniu bólu pooperacyjnego

Wnioski autorów

Aktualnie nie dysponujemy danymi naukowymi dotyczącymi stosowania bupiwakaliny liposomalnej jako blokady nerwów w leczeniu bólu po operacji. Potrzebne są dalsze duże badania, aby ocenić, jaka jest rola bupiwakainy liposomalnej w leczeniu bólu po zabiegach chirurgicznych.

Wprowadzenie i cele

Ból pooperacyjny stanowi istotny problem, a słaba kontrola bólu zwiększa ryzyko powikłań po zabiegu operacyjnym. Jedną z metod leczenia bólu jest blokada nerwu, czyli ostrzykiwanie substancją przeciwbólową nerwu przewodzącego ból (nerw czuciowy) z okolicy pola operacyjnego (okolica ciała poddana zabiegowi – przyp. tłum.). Niedawno opracowano nowy lek – bupiwakainę liposomalną, którą tworzą liczne pęcherzyki mikroskopijnej wielkości wypełnione bupiwakainą (powszechnie stosowana substancja przeciwbólowa). Ta nowa forma leku została stworzona, aby wydłużyć czas uwalniania bupiwakainy w organizmie. W ramach tego przeglądu oceniliśmy skuteczność blokady nerwów za pomocą bupiwakainy liposomalnej, a także ryzyko związane związane z tą metodą.

Charakterystyka badań i główne wyniki

W styczniu 2016 roku znaleźliśmy siedem badań, w których oceniano blokadę nerwów z zastosowaniem bupiwakainy liposomalnej. Trzy z nich zostały ukończone, ale nie przedstawiono ich wyników. Z tego względu włączyliśmy do przeglądu tylko pozostałe cztery badania, w których uczestniczyło 299 osób. Dwa badania dotyczyły bupiwakainy liposomalnej wstrzykiwanej między dwie warstwy mięśni brzucha w celu zablokowania przewodzenia bodźców do znajdujących się w tej okolicy nerwów czuciowych (tzw. blokada przestrzeni mięśnia poprzecznego brzucha, znana jako „blokada TAP”). Kolejne badanie analizowało bupiwakainę liposomalną podawaną celem blokady nerwów czuciowych prącia (blokady nerwu grzbietowego prącia), ostatnie badanie dotyczyło blokady okolicy kostki.

Nie udało nam się znaleźć badań, które dotyczyłyby kwestii najbardziej nas interesującej, czyli występowania bólu w czasie pierwszych 72 godzin po operacji ani innych pośrednich wyników związanych z bólem. W dwóch badaniach analizowano łączną dawkę podawanych opioidów (silna substancja przeciwbólowa), których wyniki były rozbieżne. Przeszukaliśmy badania pod kątem wyników związanych z działaniami niepożądanymi, ale żadne z nich nie zawierało takich informacji, jednak żaden uczestnik nie przerwał udziału w badaniu z powodu skutków ubocznych. Reasumując, brak danych naukowych z powodu małej liczby badań analizujących odmienne wyniki uniemożliwił pełną ocenę bupiwakainy liposomalnej stosowanej w celu blokady nerwów u dorosłych osób po operacjach.

Jakość danych naukowych

Z uwagi na małą liczbę badań i uczestników jakość analizowanych danych naukowych była bardzo niska. Dlatego konieczne są dalsze badania, aby ocenić rolę bupiwakainy liposomalnej stosowanej do blokady nerwów w leczeniu bólu pooperacyjnego.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Karolina Gajowiec Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information