Bezpośrednia stymulacja mózgu prądem stałym w leczeniu zaburzeń językowych spowodowanych udarem mózgu 

Cel przeglądu

Ocena wpływu tDCS na zmniejszenie zaburzeń językowych u osób po udarze mózgu.

Wprowadzenie

Udar mózgu jest jedną z najczęstszych przyczyn śmierci i niepełnosprawności na świecie. Przyczyną większości udarów jest zablokowanie naczynia krwionośnego prowadzącego do mózgu przez skrzep. Bez odpowiedniego dopływu krwi, mózg szybko ulega uszkodzeniu, które może być trwałe, a to często prowadzi do wystąpienia zaburzeń językowych (afazji) u osób, które przeżyły udar. Osoby z afazją poudarową mają trudności w sytuacjach wymagających porozumiewania się, tj. z rozumieniem lub zdolnością mowy, lub jednym i drugim. Obecne strategie terapii mowy i języka (SLT) mają ograniczoną skuteczność w leczeniu tych zaburzeń. Jedną z możliwości zwiększenia skuteczności SLT może być skojarzenie z nieinwazyjną stymulacją mózgu przy zastosowaniu metody znanej jako przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (tDCS). Technologia ta wpływa na funkcje mózgu i może być wykorzystywana w celu zmniejszenia zaburzeń językowych. Jej skuteczność w kontekście poprawy wyników SLT jest jednak nadal nieznana.

Data wyszukiwania

Wyniki niniejszego przeglądu są aktualne do dnia 12 czerwca 2018 r.

Charakterystyka badań

Przegląd obejmuje 21 badań, w których porównywano tDCS ze stymulacją pozorowaną. W odnalezionych badaniach udział wzięło łącznie 421 osób z afazją spowodowaną pierwszym udarem mózgu.

Główne wyniki

Nie znaleźliśmy danych naukowych wskazujących na to, że stymulacja tDCS może być pomocna w przywracaniu funkcji językowych w kontekście codziennej komunikacji, a także zdolności myślenia. Istnieją jednak ograniczone dane naukowe na to, że tDCS może poprawiać umiejętność nazywania rzeczowników. Nie odnaleźliśmy danych wskazujących na ciężkie niepożądane efekty terapii. Zwiększeniu nie uległa również liczba zdarzeń niepożądanych i liczba rezygnacji z udziału w badaniach. Konieczne są jednak dalsze badania w tym zakresie, które pozwolą na ocenę, czy interwencja ta sprawdza się w rutynowej praktyce. Ponadto, autorzy przyszłych badań powinni przestrzegać aktualnych standardów jakości badań.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych mieściła się w przedziale od bardzo niskiej do umiarkowanej.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Tomasz Jurys Redakcja: Anna Rychert

Tools
Information