Badania krwi w celu diagnostyki martwicy trzustki (zniszczenia trzustki w wyniku zapalenia)

Wprowadzenie

Trzustka jest narządem znajdującym się w jamie brzusznej, który wydziela kilka enzymów trawiennych (substancji rozkładających spożywane przez nas pokarmy) do przewodu trzustkowego, który uchodzi do jelita cienkiego. Trzustka zawiera również wysepki Langerhansa, które wydzielają kilka hormonów, w tym insulinę (która pomaga w regulacji stężenia cukru we krwi). Ostre zapalenie trzustki to nagły stan zapalny trzustki, który może prowadzić do jej destrukcji (martwicy). Leczenie zapalenia trzustki różni się w zależności od tego, czy współwystępuje jej martwica, czy nie. Wykonanie badań krwi określających stężenie białka C-reaktywnego (CRP), prokalcytoniny oraz aktywność dehydrogenazy mleczanowej (LDH), może być użyteczne do określenia, czy u osoby z ostrym zapaleniem trzustki występuje jej martwica. Zwykle w następnej kolejności wykonuje się tomografię komputerową w celu potwierdzenia, że u danej osoby doszło do martwicy trzustki. Jeśli potwierdzono jej martwicę intensywność leczenia się zwiększa, a w razie potrzeby stosuje dodatkowe zabiegi terapeutyczne. Obecnie nie jest jasne, czy oznaczanie stężenia CRP, prokalcytoniny lub aktywności LDH jest przydatne w diagnostyce martwicy trzustki.

Charakterystyka badania

Przeprowadziliśmy dokładny przegląd literatury w poszukiwaniu badań dotyczących dokładności oznaczania stężenia CRP, prokalcytoniny lub aktywności LDH w diagnostyce martwicy trzustki. Uwzględniliśmy badania opublikowane do 20 marca 2017 r. Zidentyfikowaliśmy 3 badania, w których przedstawiono wyniki 242 pacjentów z zapaleniem trzustki. Badania obejmowały uczestników z zapaleniem trzustki, niezależnie od przyczyny.

Kluczowe wnioski

Różnice pod względem tego, kiedy w badaniach przeprowadzano badania krwi i pod względem zakresu wyników uznanych za nieprawidłowe sprawiły, że nie byliśmy w stanie połączyć danych w celu uzyskania ogólnych wyników. Nie można było wyciągnąć jednoznacznych wniosków na temat dokładności tych badań z następujących przyczyn:

• Badania obejmowały niewielką liczbę uczestników. W związku z tym, wyniki były niepewne.

• Badania były niskiej jakości, co wprowadziło dodatkową niepewność co do wyników.

• Aby wyniki były wiarygodne, należy powtórzyć badania w innej grupie uczestników. Ponieważ tego nie zrobiono, wyniki były niepewne.

Jakość danych naukowych

Wszystkie badania były niskiej lub niepewnej jakości metodologicznej, co może prowadzić do wyciągania fałszywych wniosków.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Krystian Kalinowski Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information