Badania USG u kobiet w ciąży bliźniaczej

Na czym polega problem?

Ciąża mnoga jest jednym z czynników, które wpływają na gorszy stan zdrowia dzieci po porodzie.

Ciąża bliźniacza częściej narażona jest na wystąpienie powikłań niż ciąża pojedyncza. Mogą to być: zgon lub problemy zdrowotne dziecka, zahamowanie wzrostu jednego lub obu płodów, przedwczesne pęknięcie błon płodowych i zwiększone ryzyko przedwczesnego porodu przed 37 tygodniem ciąży.

Kobiety w ciąży bliźniaczej przechodzą zwykle regularne i częste badania ultrasonograficznej (USG) w celu oceny stanu zdrowia rozwijających się płodów. Istnieją różne rodzaje badań ultrasonograficznych. Zwykłe badanie USG pokazuje wielkość i rozwój dzieci. USG dopplerowskie pozwala na oszacowanie ilości płynu wokół każdego z dzieci, zmierzenie przepływu krwi przez pępowinę i jakości przepływu krwi w naczyniach dzieci. Nie znamy najlepszego harmonogramu badań USG u kobiet w ciąży, ani tego czy wpływa to na przebieg ciąży i stan zdrowia dziecka po porodzie.

Dlaczego jest to ważne?

Obecnie nie wiemy, w jaki sposób częstotliwość i rodzaj badania USG u kobiet w ciąży bliźniaczej wpływają na stan zdrowia dzieci po porodzie. Odpowiedź na to pytanie oznaczałaby, że kobiety w ciąży bliźniaczej będą skuteczniej monitorowane, a poród następowałby wtedy, gdy ryzyko dla bliźniąt i ich matki jest najmniejsze.

Jakie dane naukowe odnaleźliśmy?

Szukaliśmy danych pochodzących z badań randomizowanych opublikowanych do sierpnia 2017 r. Odnaleźliśmy jedno wieloośrodkowe badanie obciążone małym ryzykiem błędu systematycznego (powodującego wypaczenie wyników - przyp. red.). W badaniu udział wzięło 526 kobiet w zdrowej ciąży bliźniaczej, która na podstawie wyników badania USG przebiegała prawidłowo. Kobiety przydzielono losowo do grup, w których wykonywano badania USG oceniające wyłącznie rozwój dzieci albo rozwój dzieci i przepływ krwi w naczyniach dzieci w 25., 30. i 35. tygodniu ciąży. Uzyskane wyniki były podobne, niezależnie od rodzaju badania. Stwierdzono, że ocena wyłącznie rozwoju dzieci lub rozwoju i przepływu krwi w naczyniach dzieci nie wpływała na liczbę dzieci, które umarły w III trymestrze ciąży, przy porodzie lub w pierwszych 28 dniach życia. Nie stwierdzono także wyraźnej różnicy między grupami pod względem liczby dzieci przyjętych na oddział intensywnej opieki, czy potrzebujących pomocy w oddychaniu (wentylacji). Nie stwierdzono żadnej różnicy pod względem liczby kobiet, u których wykonano planowe lub niezaplanowane cesarskie cięcie lub które zostały przyjęte do szpitala podczas ciąży (dane naukowe wysokiej jakości w obu przypadkach). Różne rodzaje badań USG nie wpływały na to, czy kobieta miała przedwczesny poród lub indukcję porodu (dane naukowe umiarkowanej jakości). Informacje na temat stwierdzenia poważnych powikłań podczas ciąży, przedwczesnego porodu przed 28. tygodniem ciąży i poziomu zadowolenia kobiet z opieki nie są dostępne.

W badaniu tym nie podzielono ciężarnych na grupy w zależności od tego, czy bliźnięta posiadają tą samą otaczającą je zewnętrzną błonę płodową czy nie (ich kosmówkowość). Jeśli tak jest, oznacza to, że mają też wspólne łożysko i połączone krążenie krwi, co zwiększa możliwość komplikacji.

Co to oznacza?

Na podstawie wyników tego badania, nadal nie wiadomo, czy różne rodzaje badania USG i częstość ich wykonywania poprawiają wyniki zdrowotne u kobiet w ciąży bliźniaczej. Przyszłe badania mogą wykazać, że istnieją różnice pod względem liczby zgonów noworodków w zależności od rodzaju badania USG. Konieczne jest przeprowadzenie większej liczby badań naukowych, aby dowiedzieć się, jak często należy wykonywać badania i jak bardzo szczegółowe powinny one być, żeby stwierdzić, czy bliźnięta rozwijają się prawidłowo i móc szybko wychwycić wszystkie problemy.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Marta Stankiewicz Redakcja: Piotr Szymczak, Karolina Moćko

Tools
Information