Aspiryna jako leczenie dodatkowe do leków przeciwpsychotycznych u osób ze schizofrenią

Wprowadzenie

Schizofrenia jest poważną chorobą psychiczną, która dotyka około 21 milionów osób na całym świecie. Objawy jej dzieli się zazwyczaj na pozytywne (np. halucynacje i myśli urojone), negatywne (np. wycofanie i trudności z interakcjami społecznymi) oraz poznawcze (np. obniżona uwaga i ograniczona pamięć robocza). Objawy schizofrenii mogą powodować nieprawidłowości w zachowaniu pacjenta, myśleniu, emocjach, poczuciu własnej wartości i percepcji. Zwykle w leczeniu objawów schizofrenii stosowane są leki przeciwpsychotyczne.

W ostatnich latach zauważono, że stan zapalny (obrzęk) w mózgu może wiązać się z objawami schizofrenii. Aspiryna jest niedrogim lekiem, który działa przeciwzapalnie i dlatego uważa się, że może pomóc zredukować objawy schizofrenii. W tym przeglądzie przyjrzeliśmy się efektom stosowania aspiryny jako dodatkowego leczenia u osób cierpiących na schizofrenię.

Charakterystyka badań

Po przeszukaniu bazy danych Cochrane Schizophrenia w marcu 2018 roku i ocenie wyników wyszukiwania, włączyliśmy jedno randomizowane badanie z grupą kontrolną (badania kliniczne, w którym osoby są losowo umieszczana w jednej z dwóch lub więcej grup terapeutycznych) z Holandii (70 uczestników) oraz jedno badanie z Iranu (60 uczestników). W obu badaniach zastosowano aspirynę jako dodatkowe leczenie do standardowych leków przeciwpsychotycznych i porównywano ją z placebo (leczenie pozorowane), które również stanowiło leczenie uzupełniające do standardowej terapii.

Główne wyniki

Uczestnicy otrzymujący aspirynę uzyskali nieco lepsze wyniki w odniesieniu do swojego stanu psychicznego, co zostało zmierzone przy pomocy skali objawów pozytywnych i negatywnych (Positive and Negative Symptom Scale; PANSS). Odnośnie skutków ubocznych związanych z dolegliwościami żołądkowymi, wydawało się, że nie ma wyraźnej różnicy między badanymi grupami. To samo dotyczyło zmian w odniesieniu do częstości hospitalizacji i wcześniejszego zakończenia badania. Jednak wszystkie te wyniki zostały oparte o analizy danych naukowych, których jakość została oceniona jako bardzo niska. Żadne z badań nie dostarczyło przydatnych informacji na temat funkcji poznawczych lub jakości życia.

Jakość danych naukowych

Przegląd ten opierał się tylko na wynikach dwóch, niewielkich badań, co uniemożliwiło wykazanie, czy aspiryna byłaby dobrą opcją terapeutyczną dla osób ze schizofrenią. Więcej informacji pochodzących z obecnie trwających badań mogłoby wzmocnić wyniki niniejszej analizy.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Patrycja Glowik Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information